• English
  • Bosanski
LegeArtis
  

PROPOZICIJE MEĐUNARODNOG HORSKOG ŠAMPIONATA “LEGEARTIS” 2018

 

 

Međunarodni horski šampionat „LegeArtis“ 2018 održat će se od 31. maja – 03. juna, 2018. godine u Tuzli, a po propozicijama, pravilima i poslovniku o radu žirija

Pravo učešća imaju svi amaterski horski i vokalni ansambli

Horovi i vokalni ansambli prijavljuju se za učešće na šampionatu isključivo putem online aplikacijskog obrasca koji se nalazi na službenoj stranici takmičenja

Krajnji rok za prijavu ansambala i horova je 27. 04. 2018. godine

Prijave pristigle nakon 27. 04. 2018, neće se uzeti u razmatranje

Umjetnički odbor šampionata sastavljen od dirigenata, kompozitora i muzičkih pedagoga će nakon pregledanih prijava i objaviti listu učesnika na Međunarodnom horskom šampionatu „LegeArtis“ 2018 najkasnije do 01. Maja 2018. godine.

Horski i vokalni ansambli se takmiče u četiri kategorije i to:

 

A   Dječiji horovi 8-10 min. programa (2/3 učesnika moraju imati manje od 16 godina)

B    Ženski i Muški horovi 08-15 min. programa (ansambli preko 14 pjevača)

C    Vokalni ansambli (ansambli do 14 pjevača) 10 – 13 min. programa

D    Mješoviti horovi i Kamerni mješoviti horovi 15 – 18 min. programa

Vrijeme izvedbe podrazumijeva početak i kraj nastupa na sceni uključujući pauze između kompozicija

U  kategorijama (B i D) dozvoljena je instrumentalna pratnja za samo jednu kompoziciju

U kategorijama A i C jedna od kompozicija mora biti A cappella

Repertoar za sve kategorije je po slobodnom izboru

Obavezno voditi računa o različitosti muzičkih stilova pri odabiru programa za takmičenje, obavezne su minimalno dvije kompozicije iz različitih muzičkih perioda (Primjer: jedna kompozicija iz perioda renesansa i jedna kompozicija iz perioda savremene muzike a ostatatak po slobodnom izboru) važi za kategoriju B i D.

TAKMIČENJE ZA GRAND PRIX KATEGORIJE „ZLATNA LIRA“ 2018

Tri ansambla sa najvećim brojem bodova (a minimalno 85.00 bodova) u okviru jedne kategorije u prvom dijelu takmičenja, takmiče se za GrandPrix kategorije „ZLATNA LIRA“, u tom slučaju na koncertu učesnika prije proglašenja, selektovani ansambli od strane žirija takmiče se u natpjevavanju sa po dvije kompozicije po slobodnom izboru (Obavezna je minimalno jedna nova kompozicija, koja nije izvedena u regularnom dijelu takmičenja). U slučaju nedolaska na natpjevavnje, selektovani ansambl se diskvalifikuje i na njeogovo mjesto dolazi ansambl po broju bodova najbliži njemu.

Žiri može odlučiti da se ne održi natpjevavanje za GrandPrix kategorije ukoliko smatra da niti jedan od horskih ansambala ne zaslužuje da se nadje u ovom dijelu takmičenja.

Žiri na licu mjesta većinom glasova donosi odluku o pobjedniku kategorije Šampionata.

Odluka žirija je konačna.

Za dirigente učesnike, a nakon natpjevavanja za GrandPrix i dodjele nagrada svake kategorije, Organizator priređuje sastanak – okrugli sto sa članovima žirija, na temu vođenja horskih ansambala i komentara nastupa

NAGRADE

Horski ansambli se rangiraju  prema osvojenom broju bodova i dodjeljuju im se nagrade kako slijedi:

0-49,99 bodova – DIPLOMA ZA UČEŠĆE

50-69,99 bodova – POHVALA

70- 79,99 bodova – TREĆA NAGRADA

80-89,99 bodova – DRUGA NAGRADA

90-100 bodova – PRVA NAGRADA

 

Organizacijski odbor na prijedlog žirija a u okviru svake kategorije, može dodjeliti i specijalne nagrade:

 

-Nagrada “Čestmir Mirko Dušek” za najboljeg dirigenta

-Nagrada za najbolje izvedeno horsko djelo bosansko-hercegovačkog kompozitora

-Nagrada za najbolje muzičko djelo iz domena sakralne/duhovne muzike

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo starog majstora

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo kompozitora iz perioda romantizma

-Nagrada za najbolje izvedeno savremeno djelo

-Nagrada publike

-Organizacioni odbor će horu koji u prvom dijelu takmičenja osvoji najveći broj bodova od strane stručnog žirija, dodijeliti certifikat o besplatnom učešću na Međunarodnom horskom šampionatu „LegeArtis“ 2019.

KOTIZACIJA/DONACIJA ZA UČEŠĆE

 

Za učešće na Šampionatu, horovi i ansambli uplaćuju kotizaciju/donaciju za učešće.

Kotizacija/donacija se plaća u KM ili € (po horu/ansamblu):

Za horove učesnike horskog šampionata uplaćuje se kotizacija za učešće i to:

Kategorije (A, B, C, D)– 60 Eura ili 120 KM

Kotizacija se uplaćuje na račun Gradskog Umjetničkog Društva „Lege Artis“ Tuzla broj: 3384402215232017, otvoren kod Unicreditbank dd,  sa naznakom „Donacija za Internacionalni horski šampionat „LegeArtis“ 2018.

Inozemno plačanje: IBAN broj računa:  BA393384404815323516, SWIFT: UNCRBA 22

Prilikom dolaska na takmičenje Organizacijskom odboru potrebno je predati potvrdu o izvršenoj uplati kotizacije za takmičenje i note takmičarskog programa u pet primjeraka.

Horovi koji su na Horskom šampionatu „LegeArtis“ 2017 dobili certifikat o besplatnom učešću isti su dužni predati u prostorije organizacionog odbora na ovjeru.

U slučaju otkazivanja učešća iznos takmičarske kotizacije se ne vraća ansamblu.

Organizator takmičenja preuzima prava na audio-video snimanje takmičenja.

Kompletan video-audio materijal prvog dijela takmičenja bit će dostupan učesnicima odmah po završetku Horskog šampionata „LegeArtis“

SMJEŠTAJ

Za horske ansamble koji imaju potrebu prenoćiti u našem gradu, Organizator će u saradnji sa hotelijerima grada Tuzle ponuditi smještaj u nekoliko različitih hotela i pansiona u Gradu Tuzla po povoljnijoj cijeni.

OKVIRNI RASPORED ŠAMPIONATA

31. 05. 2018. (Četvrtak)

– Predavanje prof. dr. Miradet Zulić (Muzička akademija u I. Sarajevu)

– Svečano otvaranje manifestacije

-Koncert Mješovitog hora “Lege Artis” sa gostima

01. 06. 2018. (Petak)

-Koncert posvećen djeci,

-Okrugli sto na temu “Skupno muziciranje u osnovnim i srednjim školama”

-Radionica prof. dr. Selma Softić Porobić (Univerzitet u Tuzli)

-Takmičenje u okviru kategorije A,

-Natpjevavanje za Grand Prix kategorija

-Dodjela nagrada

02. 06. 2018. (Subota)

– Takmičenje u okviru kategorije D-Mješoviti horovi,

– Radionica mr. Dženana Huseinagić (sopran)-“Klasifikacija pjevačkih glasova i elementi na osnovu kojih se vrši klasifikacija”

– Natpjevavanje za GrandPrix kategorije

– Dodjela nagrada

03. 06. 2018. (Nedjelja)

– Takmičenje u okviru kategorije B-Ženski i muški horovi

-Takmičenje u okviru kategorije C-Vokalni ansmabli,

-Radionica “Rad na vokalnoj tehnici horskih pjevača” predavač doc.mr. Vojislav Spasić (FILUM Kragujevac, Srbija)

-Natpjevavanje za GrandPrix kategorija

-Dodjela nagrada,

-Zatvaranje manifestacije

Napomena: Tačan raspored sa satnicom dešavanja bit će objavljen najkasnije do 10. 05. 2018. godine

 

 

Udaljenost

Tuzla - Sarajevo 120 km

Tuzla - Zagreb 330 km

Tuzla - Beograd 230 km

Tuzla - Ljubljana 475 km

Tuzla - Podgorica 400 km

Tuzla - Skoplje 650 km

Tuzla - Beč 700 km

Tuzla - Berlin 1.400 km

Tuzla - Rim 1.230 km

Tuzla - Budimpešta 480 km

Tuzla - Lozana 1.280 km