• English
  • Bosanski
LegeArtis
  
Kategorija AKategorija BKategorija CKategorija D

REZULTATI KATEGORIJE A “DJEČIJI HOROVI”

Takmičenje:

1  MPZ Osnovne škole Pohorskog odreda, Slovenska Bistrica, Slovenija – I NAGRADA (93,67 bodova)

2 Horoljupci Vokalnog ansambla Bugojno, BiH – II NAGRADA (86,75 bodova)

3  Dječiji hor OMBŠ “Novo Sarajevo”, BiH – II NAGRADA (84,58 bodova)

4 Zbor  JU OŠ “Sveti Franjo” Tuzla, BiH, III NAGRADA (76,63 bodova)


Natpjevavanje za Grand Prix, A-kategorija:

Horoljupci Vokalnog ansambla Bugojno, BiH

Dječiji hor OMBŠ “Novo Sarajevo”, BiH

MPZ Osnovne škole Pohorskog odreda, Slovenska Bistrica, Slovenija


GRAND PRIX KATEGORIJE A:

zlatnalira

Dječiji hor OMBŠ “Novo Sarajevo”, BiH

 

REZULTATI KATEGORIJE B “ŽENSKI I MUŠKI HOROVI”

Takmičenje

1 Muški hor “Fra Nenad Dujić” Sarajevo, BiH, II NAGRADA (80,00 bodova)

2 Ženski hor Muzičke škole Brčko, BiH, III NAGRADA (74,21 bodova)

3 Ženski hor Učo, Tuzla, BiH, III NAGRADA (74,00 bodova)

4 Gradsi ženski hor Bihać, BiH, POHVALA (64,08 bodova)


Posebne nagrade

Nagrada publike – Ženski hor Učo, Tuzla, BiH


 

Natpjevavanje za GRAND PRIX kategorije B

Odlukom žirija u kategoriji B (ženski-muški horovi) nije održano natpjevavanje za GRAND PRIX kategorije


zlatnalira

GRAND PRIX nije dodjeljen u kategoriji B

 

 

REZULTATI KATEGORIJE C “VOKALNI ANSAMBLI”

Takmičenje

1 Vokalni sastav “Res miranda”, Novi Sad, Srbija, I NAGRADA (97,67 bodova)

2 Vokalna grupa Libero, Leskovac, Srbija I NAGRADA (95,08 bodova)

3 Ženski vokalni sastav Kušlec, Konjščina, Hrvatska I NAGRADA (90,63 bodova)

4 MPeZ Feri, Maribor, Slovenija I NAGRADA (90,63 bodova)

5 Ženska vokalna grupa “Mironosice Subotica”, Srbija, II NAGRADA (83,83 bodova)

6 Ansambl Zlatne godine, Velika Gorica, Hrvatska, III NAGRADA (75,83 bodova)

7 Klapa Mirakul, Tuzla, BiH, III NAGRADA (74,00 bodova)

8 Ženski vokalni ansambl kulturno-umjetničkog društva Gradačac, BiH,  POHVALA (62,46 bodova)


Posebne nagrade

Nagrada publike – Klapa MirakulTuzla, BiH

Nagrada za najbolje izvedeno duhovno djelo – Vokalni sastav “Res miranda”, Novi Sad, Srbija


Natpjevavanje za GRAND PRIX C-kategorije

Vokalna grupa Libero, Leskovac, Srbija

Ženski vokalni sastav Kušlec, Konjščina, Hrvatska

Vokalni sastav “Res miranda”, Novi Sad, Srbija

MPeZ Feri, Maribor, Slovenija


GRAND PRIX C-KATEGORIJE

zlatnalira

Vokalni sastav “Res miranda”, Novi Sad, Srbija

 

 

REZULTATI IZ KATEGORIJE D “MJEŠOVITI HOROVI”

Takmičenje

1 Komorni zbor Hugo Wolf , Maribor, Slovenija, I NAGRADA (96 bodova)

2 Komorni zbor Musica Viva, Tolmin, Slovenija I NAGRADA (91,88 bodova)

3 Kamerni mješoviti hor „Lola“ Sarajevo, BIH I NAGRADA (90,71 bodova)

4 Pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“, Čakovec, Hrvatska II NAGRADA (83,92 bodova)

5 Chór Miasta Białegostoku, Białystok, Poljska II NAGRADA (80,17 bodova)

6 Mješoviti hor ”Una”, Novi Grad, BIH III NAGRADA (71,08 bodova)

7 Prvo zvorničko pjevačko društvo “IZVORNIK”, Zvornik, BIH III NAGRADA (70, 00 bodova)

8 Srpsko pevačko društvo u Rumi iz Rume, Srbija DIPLOMA ZA UČEŠĆE (48,00 bodova)


Posebne nagrade

Nagrada publike . Kamerni mješoviti hor “Lola” Sarajevo, BiH

Nagrada za najbolje izvedeno djelo BH autora – Kamerni mješoviti hor “Lola” Sarajevo, BiH

Nagrada za najbolje izvedeno djelo duhovne muzike – Komorni zbor Musica Viva, Tolmin, Slovenija 


Natpjevavanje za GRAND PRIX kategorije D-Mješoviti horovi

Komorni zbor Hugo Wolf , Maribor, Slovenija

Kamerni mješoviti hor „Lola“ Sarajevo, BIH

Komorni zbor Musica Viva, Tolmin, Slovenija


GRAND PRIX D-kategorije

Komorni zbor Hugo Wolf , Maribor, Slovenija