• English
  • Bosanski
LegeArtis
  
A Kategorija- Dječiji horovi

Dječiji hor JU Druge osnovne škole Gračanica Bosna i Hercegovina

Dirigent:Ekrem Ćurić

Dječiji zbor starijeg uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača, Osijek, Hrvatska

Dirigent:Valerija Fischbach

 

Mladinski pevski zbor LA TI DO, Križevci pri Ljutomeru, Slovenija

Dirigent: Renata Mikl

Mladinski pevski zbor Mavrica, Osnovna škola Tišina, Tišina, Slovenija

Dirigent: Alenka Brulc-Šiplič

Zbor Osnovne glazbene škole pri OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Đakovo, Hrvatska

Dirigent: Marijana Matijević

B Kategorija – Muški i Ženski horovi

 Omladinski ženski hor Chorus Cadenza, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Dirigent: Alma Karić

Kulturno društvo Vres, Prevalje, Slovenija

Dirigent: Helena Buhvald Gorenšek

Ženski hor JU „Umjetničke škole“ Bihać, Bihać, Bosna i Hercegovina

Dirigent: Vesna Kečalović

Ženski hor Srednje škole br. 3 Białystok, Białystok, Poljska

Dirigent: Anna Olszewska 

C Category -Vocal Ensembles

Ansambl Zlatne godine, Velika Gorica, Hrvatska

Dirigent:Siniša Belošević

Djevojački zbor PZM-a „Josip Kaplan, Rijeka, Hrvatska

Dirigent: Doris Kovačić 

Vokalna skupina Chorus ‘97 Miren, Miren, Slovenija

Dirigent: Vladimir Čadež 

Ženska vokalna grupa „Mironosice Subotica“, Subotica, Srbija

Dirigent: Ivana Vucelja

Ženski komorni pjevački ansambl „Pro arte“, Mostar, Bosna i Hercegovina

Dirigent: Katja Krolo – Šarac 

Ženski vokalni sastav „Kušlec“, Konjščina, Hrvatska

Dirigent: Irena Kušec Kovinčić 

D Kategorija – Mješoviti Horovi

„Tinódi“ Mješoviti hor, Szigetvár, Mađarska

Dirigent: Anett Vucskics

Crkveni hor Sveti Sava, Sremska Mitrovica, Srbija

Dirigent: Јованка Иванић 

 Mešoviti hor „Krančević“, Sremska Mitrovica, Srbija

Dirigent: Jovanka Ivanić

 Mješoviti pjevački zbor KUEU-e „Kaj“, Zlatar Bistrica, Hrvatska

Dirigent: Irena Kušec Kovinčić 

Pjevački zbor mladih „Josip Kaplan“, Rijeka, Hrvatska

Dirigent: Doris Kovačić

Riječki komorni zbor VAL, Rijeka, Hrvatska

Dirigent: Doris Kovačić

Sedyanka, Silistra, Bugarska

Dirigent: Lidiya Kuleva

Srpsko pevačko društvo u Rumi, Ruma, Srbija

Dirigent: Zorka Uhrik

Udaljenost

Tuzla - Sarajevo 120 km

Tuzla - Zagreb 330 km

Tuzla - Beograd 230 km

Tuzla - Ljubljana 475 km

Tuzla - Podgorica 400 km

Tuzla - Skoplje 650 km

Tuzla - Beč 700 km

Tuzla - Berlin 1.400 km

Tuzla - Rim 1.230 km

Tuzla - Budimpešta 480 km

Tuzla - Lozana 1.280 km