• English
 • Bosanski
LegeArtis
  

UMJETNIČKI ODBOR 2018

 • Jasmin Hasić, Direktor Međunarodnog horskog šampionata “LegeArtis”  – Dirigent
 • Lejla Mulaosmanović, Srednja muzička škola Tuzla – Dirigent
 • Alma Karić, Osnvna muzička i baletska škola “Novo Sarajevo” – Dirigent
 • Mirela Ibrahimović Mehanović, Umjetnički rukovodioc BKC TK – Muzikolog
 • Zrinka Andreaš, Srednja Muzička škola Tuzla – Direktorica SMŠ “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla
 • Jasmin Osmić, Osnovna muzička škola Tuzla – Kompozitor
 • Dr. sci. Selma Softic Porobić, Univerzitet u Tuzli – Vandredni profesor
 • Dr. sci. Miradet Zulić, Muzička akademija Istočno Sarajevo
 • Marina Jahić, Osnovna i srednja škola KŠC Sv. Franjo Tuzla, Muzička kultura
 • Fikret Piskavica, Direktor Muzičke škole Brčko
Udaljenost

Tuzla - Sarajevo 120 km

Tuzla - Zagreb 330 km

Tuzla - Beograd 230 km

Tuzla - Ljubljana 475 km

Tuzla - Podgorica 400 km

Tuzla - Skoplje 650 km

Tuzla - Beč 700 km

Tuzla - Berlin 1.400 km

Tuzla - Rim 1.230 km

Tuzla - Budimpešta 480 km

Tuzla - Lozana 1.280 km