Pravila MHŠ "Lege Artis" 2020

PROPOZICIJE 5. MEĐUNARODNOG HORSKOG ŠAMPIONATA

“LEGE ARTIS” TUZLA 2020

 Organizacioni odbor Međunarodnog horskog šampionata „Lege Artis“ Tuzla, poziva sve horske i vokalne ansamble da se sa svojim programima prijave na takmičenje u izvođenju horskih kompozicija na petom izdanju Međunarodnog horskog šampionata „Lege Artis“ Tuzla 2020.

21. 11. 2020 – 22. 11. 2020. godine 

PROPOZICIJE ZA UČESTVOVANJE NA MHŠ ‘’LEGE ARTIS’’TUZLA 2020

* Iz razloga raširenosti zaraze korona virusom i različitim mjerama zaštite koje uključuju i ograničenja u putovanju, takmičenje horova na Međunarodnom Horskom Šampionatu ‘’Lege Artis’’ Tuzla 2020 će biti organizovano u elektronskom obliku u periodu 20.-22. novembar 2020.

* Izvedba ovogodišnjeg MHŠ’’Lege Artis’’2020 će se organizovati u bliskoj saradnji sa Bosanskim Kulturnim Centrom TK u Tuzli (gdje će biti izveden) i Radio Televizijom Tuzlanskog Kantona, koji će omogućiti uživo emitovanje finalnog takmičenja na svom tv programu i putem live stream-a na facebook stranici RTV TK, 21.novembra 2020 sa početkom emisije u 19.30 sati.

* Za učestvovanje na MHŠ ‘’Lege Artis’’ Tuzla 2020, pozvani horski ansambli nisu dužni uplatiti kotizaciju.

* Umjesto nastupa uživo, horski ansambli će se takmičiti kroz ocjenjivanje, od strane žirija, audio-video snimaka horskih izvedbi, a koje su takmičarski horovi pripremili i poslali za takmičenje. Za učešće na takmičenju, horski ansambli se pozivaju da pošalju snimke koji su nastali u periodu 01.januar 2019- 05.novembar 2020 godine.

* Za učešće na takmičenju, horski ansambli trebaju:
-poslati AV snimke dvije kompozicije koje su odabrane po slobodnom izboru, gdje je dozvoljena instrumentalna pratnja samo za jednu kompoziciju. Druga kompozicija treba biti a capella. Ukupno trajanje izvođenja obje kompozicije ne smije prelaziti 9 minuta. -AV snimak svake kompozicije treba da je u HD formatu, ne editovan, snimljen jednom statičnom kamerom , bez prekida, bez zumiranja, sa jasnim tonskim zapisom,po mogućnosti snimljen na pozornici. Prihvatljiv je i snimak sa probe, kao i kvalitetan snimak mobilnim telefonom.

-Svaki od snimaka treba biti sačuvan u MP4 formatu pod imenom: video_naziv hora_naziv kompozicije -Notni zapis svake od kompozicija treba da je skeniran i sačuvan u pdf ili jpg formatu, te sačuvan pod imenom: partitura_naziv hora_naziv kompozicije

-Kratka biografija horskog ansambla sa imenom dirigenta, u ne više od 150 riječi, sačuvano u Word file-u pod imenom: biografija_naziv hora

* Ovako sačuvane file-ove AV snimaka, i partitura, i biografije hora treba poslati putem WeTransfer aplikacije na mail adresu icclegeartis2020@gmail.com najkasnije do 05. Novembra 2020.

* Takmičenje na MHŠ ‘’Lege Artis’’ Tuzla 2020 Competition at ICC “Lege Artis” 2020 se odvija u dvije etape:
1. Kvalifikaciono takmičenje-u kojem učestvuju svi pozvani horovi i u kojem će žiri ocjenjivati svaki od horova i svaki od poslanih snimaka. Ovo takmičenje će se održati 19-og novembra 2020 u BKC TK u Tuzli. Horskim ansamblima će biti dodijeljene nagrade: 1.nagrada od 90-100 bodova, 2.nagrada 80-89.90 bodova, 3.nagrada 70-79.90 bodova, certifikat o učešću za manje od 70 bodova.Svim horskim ansamblima će biti javljeno 20-og novembra koje je kompozicije žiri odabrao da će se emitovati u samom takmičarskom program za Grand Prix.
2. Takmičenje za Grand Prix nagradu MHŠ ‘’Lege Artis’’ Tuzla 2020, u kojem će učestvovati sedam najuspješnijih horova. Nakon emitovanja snimaka, žiri će izvršiti bodovanje svakog od horskih ansambala dodjeljujući 4-10 bodova, bez ponavljanja. Ova etapa takmičenja će biti direktno prenošena 21. novembra 2020, putem televizijskog programa i live stream Facebook kanala RTV TK. Horski ansambl sa najviše bodova će biti proglašen pobjednikom MHŠ ‘’Lege Artis’’ Tuzla 2020 za što će biti nagrađen sa Grand Prix diplomom i ‘’Zlatnom lirom’’.

* Najuspješniji horski ansambli takmičenja za Grand Prix MHŠ ‘’Lege Artis’’ Tuzla 2020 će biti nagrađeni, kako slijedi:
3. mjesto – Bronzana plakete za hor i dirigenta
2. mjesto – Srebrena plakete za hor i dirigenta
1. mjesto – Grand Prix plaketa za hor i dirigenta, i statua “Zlatna lira”

*Ostale nagrade:
-Nagrada za najbolju izvedbu horskog djela bosansko-hercegovačkog kompozitora – Nagrada za najbolju izvedbu horskog djela iz domena duhovne muzike – Nagrada za najbolju izvedbu horskog djela stargo majstora – Nagrada za najbolje izvedeno horsko djelo iz perioda romantizma – Nagrada za najbolju izvedbu savremenog horskog djela – Nagrada “Čestmir Mirko Dušek” za najboljeg dirigenta

* Osvojene nagrade će horskim ansamblima biti dostavljene poštom

Horovi učesnici Šampionata ne uplaćuju kotizaciju, a organizator je dužan obezbjediti istima smještaj sa doručkom i sve potrebne tehničke detalje oko nastupa.

Umjetnički direktor

Jasmin Hasić mr art

Umjetnički direktor Međunarodnog horskog šampionata "Lege Artis" Tuzla
Bio

Organizacioni odbor 2020

Jasmin Hasić

Direktor Međunarodnog horskog šampionata "Lege Artis"

Mirela Ibrahimović Mehanović

BKC TK

Barbara Pavljašević

PR Šampionata

Asja Redžić

Grad Tuzla

Edin Jahić

Turistička zajednica Grada Tuzla

Jasmin Osmić

Rabija Dervišbegović

Draženko Čivčić

Nermin Hasić

Samir Mujakić

Jasmin Osmić

Zumreta Kovčić

Žarko Mladina

Selma Jusupović

Lejla Kuluglija

Emina Ajdaslić Šehović

Umjetnički odbor žiri 2020

ŽIRI 2020

 1. Jasmin Hasić, magistar muzičkih umjetnosti-dirigent, Predsjednik žirija
 2. Jasmin Osmić, magistar muzičkih umjetnosti-kompozitor
 3. Fikret Piskavica, profesor muzike-horovođa
 4. Mirela Ibrahimović Mehanović, diplomirani muzikolog

prof. emeritus, Rešad Arnautović

Muzička akademija Sarajevo-Dirigent

prof. dr. Miradet Zulić

Muzička akademija Istočno Sarajevo-Muzikolog

mr. Jasmin Osmić

Muzička škola Tuzla-Kompozitor

mr. Jasmin Hasić

Muzička škola Brčko-Dirigent

Mirela Ibrahimović Mehanović,prof.

BKC TK-Muzikolog, horski pjevač

Fikret Piskavica,prof.

Muzička škola Brčko-Muzički pedagog, horovođa

Damir Beganović,prof

Muzička škola Tuzla-Muzički pedagog,horovođa

Raspored 2020

 

18.11.2020 (srijeda)

*Preslušavanje snimaka od strane stručnog žirija (prvi krug takmičenja) i donošenje odluke o nagradama kao i učesnicima finala koje će se održati u subotu 21. 11. 2020. godine uz direktan TV prenos na RTV TK li live stream-u na facebook stranici RTV TK.

21. 11. 2020 (subota) RTV TK 20:00 LIVE

*Otvorenje festivala uz direktan prenos na RTV TK i putem facebook stranice RTV TK u 20:00h u velikoj sali BKC TK (nastup horskih ansambala)

 

Učesnici 2020

 1. Dječiji zbor Osječki zumbići, Osijek, Hrvatska (Kategorija A1)
 2. Školski zbor Brezice, Ravna Gora, Hrvatska (Kategorija A2)
 3. Vokalni ansambl Brevis, Hrvatska (Kategorija B)
 4. Vokalna grupa “Libero”, Leskovac, Srbija (Kategorija C)
 5. Vokalna skupina VitaNeo, Ravna Gora, Hrvatska (Kategorija C)
 6. Vokalna grupa Magnifico, Živinice, Bosna i Hercegovina (Kategorija C)
 7. Ženska vokalna skupina “Mironosice” Subotica, Bosna i Hercegovina (Kategorija C)
 8. Kamerni hor “Lavirint” Zaječar, Srbija (Kategorija D)
 9. Kamerni mješoviti hor “Lola” Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (Kategorija D)
 10. Mješoviti hor “Panonica” Zrenjanin, Srbija, (Kategorija D)
 11. Mješoviti pjevački zbor “Gimpl” Ravna Gora, Hrvatska (Kategorija D)
 12. Omladinski mješoviti hor Muzičke škole Josif Marinković, Srbija (Kategorija D)
 13. Mješoviti hor BZK Preporod Brčko, Bosna i Hercegovina (Kategorija D)-ODUSTALI

Rezultati 2020