Pravila MHŠ "Lege Artis" 2020

PROPOZICIJE 5. MEĐUNARODNOG HORSKOG ŠAMPIONATA

“LEGE ARTIS” TUZLA 2020

 Organizacioni odbor Međunarodnog horskog šampionata „Lege Artis“ Tuzla, poziva sve horske i vokalne ansamble da se sa svojim programima prijave na takmičenje u izvođenju horskih kompozicija na petom izdanju Međunarodnog horskog šampionata „Lege Artis“ Tuzla 2020.

 

 • Međunarodni horski šampionat „Lege Artis“ Tuzla 2020, u nastavku (MHŠ „Lege Artis“ 2020), održat će se od 04.06 – 07.06. 2020. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina.
 • MHŠ „Lege Artis“ 2020 će se izvesti po propozicijama, te pravilima i poslovniku o radu stručnog žirija, odobrenom od strane Organizacionog komiteta MHŠ „Lege Artis“ 2020.
 • Na MHŠ „Lege Artis“ 2020 stručni žiri će činiti diplomirani dirigenti i kompozitori sa potvrđenim iskustvom u radu sa horskim ansamblima.
 • Broj horskih ansambala koji će učestvovati na takmičenju je ograničen na 23, a koji će, na osnovu validnih prijava, biti odabrani od strane Umjetničkog odbora MHŠ „Lege Artis“ 2020. Umjetnički odbor je sastavljen od dirigenata, kompozitora i muzičih pedagoga iz BiH i koji će sačiniti listu učesnika na MHŠ „Lege Artis“ 2020.
 • MHŠ „Lege Artis“ 2020, isključivo je takmičarskog karaktera o čemu dirigenti i horski ansambli trebaju voditi računa prilikom odabira programa koji prijavljuju za takmičenje
 • MHŠ „Lege Artis“ 2020 podijeljen je u tri dijela:
 1. Takmičenje u okviru kategorija, u kojem učestvuju svi pozvani horski ansambli
 2. Takmičenje natpjevavanja u okviru svake od kategorija, u kojem učestvuju najuspješniji horski ansambli unutar svake kategorije
 3. Takmičenje za Grand Prix nagradu MHŠ „Lege Artis“ 2020, u kojem učestvuju najuspješniji horski ansambli natpjevavanja svih kategorija

 

 • Horski ansambli mogu se prijaviti isključivo putem službene web stranice MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020 choircompetition-la.com najkasnije do 01. 04. 2020. godine
 • Umjetnički odbor izvršit će selekciju horskih ansambala, učesnika na MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020 i objaviti na službenoj web stranici 10. 04. 2020. godine

2.1   Takmičenje u okviru kategorija

 • U ovom dijelu takmičenja nastupaju svi pozvani horski ansambli raspoređeni po kategorijama i podkategorijama sa prijavljenim i odobrenim programima od strane Umjetničkog odbora
 • Takmičenja u okviru kategorija će se održavati u dnevnom rasporedu, u periodu 10-17 sati
 • Horski ansambli nastupaju redoslijedom koji je utvrđen najkasnije 20 dana prije početka takmičenja
 • Nakon završenog takmičenja unutar svake kategorije, žiri se povlači i ocjenjuje horske ansamble te odlučuje o učesnicima natpjevavanja za pobjednika kategorije
 • Svaki član žirija nakon ocjenjuje izvedbu svakog horskog ansambla u skali od 0-100 bodova za svaki parametar izvođenja: intonacija, dikcija, vokalna tehnika, stepen složenosti programa, dirigovanje, scenski nastup. Svaki član žirija je dužan, pored bodovnih ocjena, da napiše i kritički osvrt na izvedbu hora i dirigenta.
 • Odluka žirija je konačna
 • Dodjela nagrada za sve horske ansamble u okviru kategorija, uključujući bodovne liste i kritičke osvrte, bit će izvedena u toku večernjeg rasporeda takmičenja a nakon natpjevavanja za pobjednike kategorija
 • Minimum bodova dobijenih od strane žirija za kvalifikaciju u natpjevavanje za pobjednika kategorije je 85. Ipak, najuspješniji među takvima će biti pozvani najkasnije 1 sat poslije završetka takmičenja unutar kategorije da učestvuju u natpjevavanju za pobjednika kategorije.

 

 

2.2  Natpjevavanje za pobjednika kategorije

 

 • U ovom dijelu takmičenja će nastupiti najuspješniji horski ansambli iz okvira takmičenja u kategorijama i podkategorijama, a kako slijedi:

-Kategorija A: prvoplasirani horski ansambl podkategorije A1 i dva prvoplasirana

horska ansambla iz podkategorije A2

-Kategorija B: tri prvoplasirana horska ansambla, bez obzira na podkategoriju

-Kategorija C: prvoplasirani horski ansambl podkategorije C2 i dva prvoplasirana

horska ansambla iz podkategorije C1

-Kategorija D: tri prvoplasirana horska ansambla, bez obzira na podkategoriju

 • Pozvani horski ansambli za natpjevavanje za pobjednika kategorije će se takmičiti izvođenjem po dvije kompozicije, gdje je obavezna jedna kompozicija koja nije izvođena u takmičenju u okviru kategorija
 • Takmičenja u okviru natpjevavanja za pobjednika kategorija će se održavati u terminu večernjeg rasporeda, sa početkom u 19:30 sati
 • Horski ansambli nastupaju redoslijedom koji žiri postavi metodom slučajnog izbora
 • Žiri zadržava pravo da, za određenu kategoriju u kojoj nijedan horski ansambl ne osvoji minimum od 85 bodova, ne zakaže takmičenje natpjevavanja za pobjednika kategorije

 

  2.3    Takmičenje za Grand Prix MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020

 

 • Horski ansambli koji budu pobjednici natpjevavanja u kategorijama A i C, te po dva najuspješnija horska ansambla u natpjevavanju u kategorijama B i D će biti pozvani da učestvuju u finalnom natpjevavanju za Grand Prix MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020, a koje će se održati posljednji dan šampionata1
 • Žiri ima ekskluzivno pravo da u takmičenje za Grand Prix, osim najuspješnijih horova po kategorijama, može da pozove i još jedan horski ansambl čiji nastup je pokazao najviše inventivnosti u promociji horske muzike i skupnog pjevanja
 • Pozvani horski ansambli u finalnom natpjevavanju za Grand Prix će se takmičiti izvođenjem po dvije kompozicije, gdje je obavezna jedna kompozicija koja nije izvođena u takmičenju u okviru kategorija i natpjevavanju za pobjednika kategorije
 • Nakon što izabrani horski ansambli izvedu takmičarski program za Grand Prix, prošireni žiri u koji ulazi i umjetnički direktor MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020, pojedinačnim glasanjem donosi odluku o dobitniku najvećeg priznanja MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020, Grand Prix nagradi-ZLATNA LIRA
 • Sekretar žirija MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020, a nakon prebrojanih glasova žirija, sačinjava odluku o dobitniku koju potpisuju svi članovi žirija i dostavlja primjerak svim učesnicima takmičenja.
 • Dobitnik Grand Prix nagrade MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020 dobija Zlatnu plaketu, statuu Zlatna lira i novčanu nagradu u iznosu od 1000 eura

 

3.1.   A kategorija – Dječiji horovi

3.1.1.    A1  JEDNOGLASNO PJEVANJE

 • Horski ansambli u svojim redovima moraju imati najmanje 2/3 članica i članova ispod 16 godina starosti
 • 7-10 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Program po slobodnom izboru
 • Instrumentalna pratnja je dozvoljena, jedna kompozicija mora biti a capella.

3.1.2.    A2  VIŠEGLASNO PJEVANJE

 • Horski ansambli u svojim redovima moraju imati najmanje 2/3 članica i članova ispod 16 godina starosti
 • 10-12 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Program po slobodnom izboru
 • Instrumentalna pratnja dozvoljena samo za jednu kompozciju. Sve kompozicije moraju biti mimalno dvoglasne.

 

3.2.  B kategorija – Ženski i Muški horski ansambli

    3.2.1.   B1  ŽENSKI HOROVI

 • Horski ansambli sa više od 14 članova
 • 10-15 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

Kompozicija iz perioda renesanse

      – Kompozicija komponovana poslije 2000. Godine

      – Kompozicija po slobodnom izboru

      – Kompozicija slavenskih autora: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska,    

       Makedonija, Crna Gora, Slovenija

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za jednu kompoziciju

 

   3.2.2.   B2 MUŠKI HOROVI

 • Horski ansambli sa više od 14 izvođača
 • 10-15 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)

Takmičarski program:

Kompozicija iz perioda renesanse

      – Kompozicija komponovana poslije 2000. godine

      – Kompozicija po slobodnom izboru

      – Kompozicija autora iz: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska,    

        Makedonija, Crna Gora, Slovenija

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za jednu kompoziciju

                                                                               

3.3.  C kategorija – Vokalni ansambli

 

      3.3.1.  C1  Vokalni ansambli sa zadatim kompozicijama

 • Horski ansambli sa najviše 14 izvođača
 • 10-15 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

– Kompozicija iz perioda renesanse, po slobodnom izboru

    – Kompozicija napisana poslije 2000. godine, po slobodnom izboru

    – Dvije kompozicije po slobodnom izboru

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena na jednoj kompoziciji

 

      3.3.2.  C2 Slobodni vokalni ansambli

 

 • Horski ansambli sa najviše 14 izvođača
 • 10-15 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

   – Kompozicija sa idiomima foklora iz zemlje odakle ansambl dolazi

   – Tri kompozicije po slobodnom izboru

 • Svaka kompozicija mora biti minimalno troglasna
 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za dvije kompozicije

 

3.4.  D kategorija – Mješoviti horovi

 

        3.4.1.  D1 Kamerni mješoviti horovi

 • Horski ansambli sa 14 do 28 pjevača
 • 15-20 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

Kompozicija iz perioda renesanse

      – Kompozicija komponovana poslije 2000. Godine

      – Kompozicija po slobodnom izboru

      – Kompozicija autora iz: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska,    

        Makedonija, Crna Gora, Slovenija

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za jednu kompoziciju

 

     3.4.2.  Mješoviti horovi

 • Horski ansambli preko 28 pjevača
 • 15-20 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

Kompozicija iz perioda renesanse

      – Kompozicija komponovana poslije 2000. Godine

      – Kompozicija po slobodnom izboru

      – Kompozicija autora iz: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska,    

        Makedonija, Crna Gora, Slovenija

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za jednu kompoziciju

 

4.1 Takmičenje u okviru kategorija i natpjevavanje u okviru kategorija

  

 • Horski ansambli se rangiraju prema osvojenom broju bodova i dodjeljuju im se nagrade kako slijedi:

 

0-69,99 bodova – CERTIFIKAT ZA UČEŠĆE

70- 79,99 bodova – BRONZANA MEDALJA/DIPLOMA

80-89,99 bodova – SREBRNA MEDALJA/DIPLOMA

90-100 bodova – ZLATNA MEDALJA/DIPLOMA

 

 • Prilikom dodjela nagrada, svakom horskom ansamblu će se uručiti bodovne liste članova žirija sa stručnim osvrtom na nastup svakog hora

 

Pored navedenih nagrada pobjednici kategorija nakon natpjevavanja dobijaju: zlatnu plaketu i vaučer u iznosu od 200 eura

 • Organizacijski odbor na prijedlog žirija, a u okviru svake kategorije, može dodijeliti i specijalne nagrade:

 

-Nagrada “Čestmir Mirko Dušek” za najboljeg dirigenta

 

-Nagrada za najbolje izvedeno horsko djelo bosansko-hercegovačkog kompozitora

 

-Nagrada za najbolje muzičko djelo iz domena sakralne/duhovne muzike

 

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo starog majstora

 

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo kompozitora iz perioda romantizma

 

-Nagrada za najbolje izvedeno savremeno djelo

 

– Žiri može dodijeliti i druge specijalne nagrade

 

4.2. Takmičenje za Grand Prix MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020 Zlatna Lira

 • Horski ansambli se rangiraju prema broju glasova proširenog sastava žirija i dodjeljuju im se nagrade, kako slijedi:

III. Mjesto – Bronzana medalja, plaketa za hor i dirigent

II Mjesto – Srebrna medalja, plaketa za hor i dirigenta

I Mjesto – GRAND PRIX „Zlatna Lira“, Zlatna medalja za dirigenta i vaučer nagrada za hor u iznosu od 1000 eura

 • Za učešće na Šampionatu, horovi i ansambli uplaćuju donaciju za učešće.
 • Kotizacija/donacija se plaća u KM ili € (po horu/ansamblu):
 • Za horove učesnike horskog šampionata koji nisu iz Bosne i Hercegovine uplaćuje se donacija za učešće po ansamblu:

-Kategorija A1  60 EURA

– Kategroija C2 90 EUR po ansamblu

         -Kategorije (A2, B1, B2, C1, D1, D2) 120 EUR po ansamblu

 • Za domaće horske ansamble donacija za učešće po ansamblu:

-Kategorije A1 100 KM po ansamblu

-Katgeorija C2 150 KM po ansamblu

         -Kategorije (A2, B1, B2, C1, D1, D2) 210 KM po ansamblu

 

 • Nakon što Umjetnički odbor izvrši odabir i obavijesti učesnike, odabrani učesnici dužni su uplatiti kotizaciju za učešće u cijelosti najkasnije 15 dana od dana objave liste učesnika. Ukoliko horski ansambli ne uplate na vrijeme kotizaciju Organizacioni odbor može pozvati druge horske ansamble sa liste prijavljenih da uzmu učešće
 • Donacija se uplaćuje na račun: Gradsko Umjetničko Društvo „Lege Artis“ Tuzla broj: 3384402215232017, otvoren kod Unicreditbank dd,  sa naznakom „Donacija za Internacionalni horski šampionat „LegeArtis“ 2020.
 • Za inozemno plaćanje: IBAN broj računa:  BA393384404815323516, SWIFT: UNCRBA 22
 • Prilikom dolaska na takmičenje potrebno je da predstavnik svakog horskog ansambla Organizacijskom odboru preda potvrdu o izvršenoj uplati donacije za takmičenje i note takmičarskog programa u šest paketa, složenih po redoslijedu izvođenja, a što uključuje i note za eventualno natpjevavanje i takmičenje za Grand Prix.
 • Horovi koji su na Horskom šampionatu „LegeArtis“ 2019 dobili certifikat o besplatnom učešću isti su dužni predati u prostorije organizacionog odbora na ovjeru.
 • U slučaju otkazivanja učešća iznos takmičarske kotizacije se ne vraća ansamblu.
 • Horski ansambli snose putne troškove i smještaj tokom MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020
 • Organizator takmičenja za učesnike će obezbjediti:

-Audio-video snimanje takmičenja

-Programsku knjižicu u boji

-Osvježenje za učesnike u toku takmičenja u okviru kategorija

-Vodiča za ansamble tokom takmičarskog dana

-Turističko razgledavanje Grada Tuzla

-After party za učesnike natpjevavanja

 

 • Za zainteresovane horske ansamble postoji mogućnost organizovanja OpenAir koncerata i koncerata duhovne muzike na nekoliko lokacija u gradu Tuzla

 

Umjetnički direktor MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020

Jasmin Hasić, mr art

 

 • Za horske ansamble koji imaju potrebu prenoćiti u našem gradu, Organizator će u saradnji sa hotelijerima grada Tuzle ponuditi smještaj u nekoliko različitih hotela i pansiona u Gradu Tuzla po povoljnijoj cijeni te pomoći u organizaciji.
 • Preliminarnu prijavu smještaja potrebno je izvršiti odmah po uplati donacije za takmičenje kako bi se na vrijeme rezervisali hotelski kapaciteti, a konačni broj učesnika i plaćanje izvršiti 15 dana prije početka takmičenja.

Žiri 2020

Uskoro!!!

Umjetnički direktor

Jasmin Hasić mr art

Umjetnički direktor Međunarodnog horskog šampionata "Lege Artis" Tuzla
Bio