Obavještenje: Međunarodni horski šampionat Lege Artis 2020 Tuzla se pomjera na termin od 09. do 11. oktobra 2020.

Pravila MHŠ "Lege Artis" 2020

PROPOZICIJE 5. MEĐUNARODNOG HORSKOG ŠAMPIONATA

“LEGE ARTIS” TUZLA 2020

 Organizacioni odbor Međunarodnog horskog šampionata „Lege Artis“ Tuzla, poziva sve horske i vokalne ansamble da se sa svojim programima prijave na takmičenje u izvođenju horskih kompozicija na petom izdanju Međunarodnog horskog šampionata „Lege Artis“ Tuzla 2020.

 

 • Međunarodni horski šampionat „Lege Artis“ Tuzla 2020, u nastavku (MHŠ „Lege Artis“ 2020), održat će se od 04.06 – 07.06. 2020. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina.
 • MHŠ „Lege Artis“ 2020 će se izvesti po propozicijama, te pravilima i poslovniku o radu stručnog žirija, odobrenom od strane Organizacionog komiteta MHŠ „Lege Artis“ 2020.
 • Na MHŠ „Lege Artis“ 2020 stručni žiri će činiti diplomirani dirigenti i kompozitori sa potvrđenim iskustvom u radu sa horskim ansamblima.
 • Broj horskih ansambala koji će učestvovati na takmičenju je ograničen na 23, a koji će, na osnovu validnih prijava, biti odabrani od strane Umjetničkog odbora MHŠ „Lege Artis“ 2020. Umjetnički odbor je sastavljen od dirigenata, kompozitora i muzičih pedagoga iz BiH i koji će sačiniti listu učesnika na MHŠ „Lege Artis“ 2020.
 • MHŠ „Lege Artis“ 2020, isključivo je takmičarskog karaktera o čemu dirigenti i horski ansambli trebaju voditi računa prilikom odabira programa koji prijavljuju za takmičenje
 • MHŠ „Lege Artis“ 2020 podijeljen je u tri dijela:
 1. Takmičenje u okviru kategorija, u kojem učestvuju svi pozvani horski ansambli
 2. Takmičenje natpjevavanja u okviru svake od kategorija, u kojem učestvuju najuspješniji horski ansambli unutar svake kategorije
 3. Takmičenje za Grand Prix nagradu MHŠ „Lege Artis“ 2020, u kojem učestvuju najuspješniji horski ansambli natpjevavanja svih kategorija

 

 • Horski ansambli mogu se prijaviti isključivo putem službene web stranice MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020 choircompetition-la.com najkasnije do 01. 04. 2020. godine

ZBOG POJAVE “CORONA VIRUSA” APLICIRANJE ZA UČEŠĆE NA HORSKOM ŠAMPIONATU “LEGE ARTIS” TUZLA 2020 SE PROLONGIRA DO 01. MAJA 2020. GODINE 

 • Umjetnički odbor izvršit će selekciju horskih ansambala, učesnika na MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020 i objaviti na službenoj web stranici 10. 05. 2020. godine

2.1   Takmičenje u okviru kategorija

 • U ovom dijelu takmičenja nastupaju svi pozvani horski ansambli raspoređeni po kategorijama i podkategorijama sa prijavljenim i odobrenim programima od strane Umjetničkog odbora
 • Takmičenja u okviru kategorija će se održavati u dnevnom rasporedu, u periodu 10-17 sati
 • Horski ansambli nastupaju redoslijedom koji je utvrđen najkasnije 20 dana prije početka takmičenja
 • Nakon završenog takmičenja unutar svake kategorije, žiri se povlači i ocjenjuje horske ansamble te odlučuje o učesnicima natpjevavanja za pobjednika kategorije
 • Svaki član žirija nakon ocjenjuje izvedbu svakog horskog ansambla u skali od 0-100 bodova za svaki parametar izvođenja: intonacija, dikcija, vokalna tehnika, stepen složenosti programa, dirigovanje, scenski nastup. Svaki član žirija je dužan, pored bodovnih ocjena, da napiše i kritički osvrt na izvedbu hora i dirigenta.
 • Odluka žirija je konačna
 • Dodjela nagrada za sve horske ansamble u okviru kategorija, uključujući bodovne liste i kritičke osvrte, bit će izvedena u toku večernjeg rasporeda takmičenja a nakon natpjevavanja za pobjednike kategorija
 • Minimum bodova dobijenih od strane žirija za kvalifikaciju u natpjevavanje za pobjednika kategorije je 85. Ipak, najuspješniji među takvima će biti pozvani najkasnije 1 sat poslije završetka takmičenja unutar kategorije da učestvuju u natpjevavanju za pobjednika kategorije.

 

 

2.2  Natpjevavanje za pobjednika kategorije

 

 • U ovom dijelu takmičenja će nastupiti najuspješniji horski ansambli iz okvira takmičenja u kategorijama i podkategorijama, a kako slijedi:

-Kategorija A: prvoplasirani horski ansambl podkategorije A1 i dva prvoplasirana

horska ansambla iz podkategorije A2

-Kategorija B: tri prvoplasirana horska ansambla, bez obzira na podkategoriju

-Kategorija C: prvoplasirani horski ansambl podkategorije C2 i dva prvoplasirana

horska ansambla iz podkategorije C1

-Kategorija D: tri prvoplasirana horska ansambla, bez obzira na podkategoriju

 • Pozvani horski ansambli za natpjevavanje za pobjednika kategorije će se takmičiti izvođenjem po dvije kompozicije, gdje je obavezna jedna kompozicija koja nije izvođena u takmičenju u okviru kategorija
 • Takmičenja u okviru natpjevavanja za pobjednika kategorija će se održavati u terminu večernjeg rasporeda, sa početkom u 19:30 sati
 • Horski ansambli nastupaju redoslijedom koji žiri postavi metodom slučajnog izbora
 • Žiri zadržava pravo da, za određenu kategoriju u kojoj nijedan horski ansambl ne osvoji minimum od 85 bodova, ne zakaže takmičenje natpjevavanja za pobjednika kategorije

 

  2.3    Takmičenje za Grand Prix MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020

 

 • Horski ansambli koji budu pobjednici natpjevavanja u kategorijama A i C, te po dva najuspješnija horska ansambla u natpjevavanju u kategorijama B i D će biti pozvani da učestvuju u finalnom natpjevavanju za Grand Prix MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020, a koje će se održati posljednji dan šampionata1
 • Žiri ima ekskluzivno pravo da u takmičenje za Grand Prix, osim najuspješnijih horova po kategorijama, može da pozove i još jedan horski ansambl čiji nastup je pokazao najviše inventivnosti u promociji horske muzike i skupnog pjevanja
 • Pozvani horski ansambli u finalnom natpjevavanju za Grand Prix će se takmičiti izvođenjem po dvije kompozicije, gdje je obavezna jedna kompozicija koja nije izvođena u takmičenju u okviru kategorija i natpjevavanju za pobjednika kategorije
 • Nakon što izabrani horski ansambli izvedu takmičarski program za Grand Prix, prošireni žiri u koji ulazi i umjetnički direktor MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020, pojedinačnim glasanjem donosi odluku o dobitniku najvećeg priznanja MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020, Grand Prix nagradi-ZLATNA LIRA
 • Sekretar žirija MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020, a nakon prebrojanih glasova žirija, sačinjava odluku o dobitniku koju potpisuju svi članovi žirija i dostavlja primjerak svim učesnicima takmičenja.
 • Dobitnik Grand Prix nagrade MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020 dobija Zlatnu plaketu, statuu Zlatna lira i novčanu nagradu u iznosu od 1000 eura

 

3.1.   A kategorija – Dječiji horovi

3.1.1.    A1  JEDNOGLASNO PJEVANJE

 • Horski ansambli u svojim redovima moraju imati najmanje 2/3 članica i članova ispod 16 godina starosti
 • 7-10 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Program po slobodnom izboru
 • Instrumentalna pratnja je dozvoljena, jedna kompozicija mora biti a capella.

3.1.2.    A2  VIŠEGLASNO PJEVANJE

 • Horski ansambli u svojim redovima moraju imati najmanje 2/3 članica i članova ispod 16 godina starosti
 • 10-12 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Program po slobodnom izboru
 • Instrumentalna pratnja dozvoljena samo za jednu kompozciju. Sve kompozicije moraju biti mimalno dvoglasne.

 

3.2.  B kategorija – Ženski i Muški horski ansambli

    3.2.1.   B1  ŽENSKI HOROVI

 • Horski ansambli sa više od 14 članova
 • 10-15 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

Kompozicija iz perioda renesanse

      – Kompozicija komponovana poslije 2000. Godine

      – Kompozicija po slobodnom izboru

      – Kompozicija slavenskih autora: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska,    

       Makedonija, Crna Gora, Slovenija

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za jednu kompoziciju

 

   3.2.2.   B2 MUŠKI HOROVI

 • Horski ansambli sa više od 14 izvođača
 • 10-15 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)

Takmičarski program:

Kompozicija iz perioda renesanse

      – Kompozicija komponovana poslije 2000. godine

      – Kompozicija po slobodnom izboru

      – Kompozicija autora iz: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska,    

        Makedonija, Crna Gora, Slovenija

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za jednu kompoziciju

                                                                               

3.3.  C kategorija – Vokalni ansambli

 

      3.3.1.  C1  Vokalni ansambli sa zadatim kompozicijama

 • Horski ansambli sa najviše 14 izvođača
 • 10-15 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

– Kompozicija iz perioda renesanse, po slobodnom izboru

    – Kompozicija napisana poslije 2000. godine, po slobodnom izboru

    – Dvije kompozicije po slobodnom izboru

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena na jednoj kompoziciji

 

      3.3.2.  C2 Slobodni vokalni ansambli

 

 • Horski ansambli sa najviše 14 izvođača
 • 10-15 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

   – Kompozicija sa idiomima foklora iz zemlje odakle ansambl dolazi

   – Tri kompozicije po slobodnom izboru

 • Svaka kompozicija mora biti minimalno troglasna
 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za dvije kompozicije

 

3.4.  D kategorija – Mješoviti horovi

 

        3.4.1.  D1 Kamerni mješoviti horovi

 • Horski ansambli sa 14 do 28 pjevača
 • 15-20 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

Kompozicija iz perioda renesanse

      – Kompozicija komponovana poslije 2000. Godine

      – Kompozicija po slobodnom izboru

      – Kompozicija autora iz: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska,    

        Makedonija, Crna Gora, Slovenija

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za jednu kompoziciju

 

     3.4.2.  Mješoviti horovi

 • Horski ansambli preko 28 pjevača
 • 15-20 minuta programa (uključujući i pauze između kompozicija)
 • Takmičarski program:

Kompozicija iz perioda renesanse

      – Kompozicija komponovana poslije 2000. Godine

      – Kompozicija po slobodnom izboru

      – Kompozicija autora iz: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska,    

        Makedonija, Crna Gora, Slovenija

 • Instrumentalna pratnja dozvoljena za jednu kompoziciju

 

4.1 Takmičenje u okviru kategorija i natpjevavanje u okviru kategorija

  

 • Horski ansambli se rangiraju prema osvojenom broju bodova i dodjeljuju im se nagrade kako slijedi:

 

0-69,99 bodova – CERTIFIKAT ZA UČEŠĆE

70- 79,99 bodova – BRONZANA MEDALJA/DIPLOMA

80-89,99 bodova – SREBRNA MEDALJA/DIPLOMA

90-100 bodova – ZLATNA MEDALJA/DIPLOMA

 

 • Prilikom dodjela nagrada, svakom horskom ansamblu će se uručiti bodovne liste članova žirija sa stručnim osvrtom na nastup svakog hora

 

Pored navedenih nagrada pobjednici kategorija nakon natpjevavanja dobijaju: zlatnu plaketu i vaučer u iznosu od 200 eura

 • Organizacijski odbor na prijedlog žirija, a u okviru svake kategorije, može dodijeliti i specijalne nagrade:

 

-Nagrada “Čestmir Mirko Dušek” za najboljeg dirigenta

 

-Nagrada za najbolje izvedeno horsko djelo bosansko-hercegovačkog kompozitora

 

-Nagrada za najbolje muzičko djelo iz domena sakralne/duhovne muzike

 

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo starog majstora

 

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo kompozitora iz perioda romantizma

 

-Nagrada za najbolje izvedeno savremeno djelo

 

– Žiri može dodijeliti i druge specijalne nagrade

 

4.2. Takmičenje za Grand Prix MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020 Zlatna Lira

 • Horski ansambli se rangiraju prema broju glasova proširenog sastava žirija i dodjeljuju im se nagrade, kako slijedi:

III. Mjesto – Bronzana medalja, plaketa za hor i dirigent

II Mjesto – Srebrna medalja, plaketa za hor i dirigenta

I Mjesto – GRAND PRIX „Zlatna Lira“, Zlatna medalja za dirigenta i vaučer nagrada za hor u iznosu od 1000 eura

 • Za učešće na Šampionatu, horovi i ansambli uplaćuju donaciju za učešće.
 • Kotizacija/donacija se plaća u KM ili € (po horu/ansamblu):
 • Za horove učesnike horskog šampionata koji nisu iz Bosne i Hercegovine uplaćuje se donacija za učešće po ansamblu:

-Kategorija A1  60 EURA

– Kategroija C2 90 EUR po ansamblu

         -Kategorije (A2, B1, B2, C1, D1, D2) 120 EUR po ansamblu

 • Za domaće horske ansamble donacija za učešće po ansamblu:

-Kategorije A1 100 KM po ansamblu

-Katgeorija C2 150 KM po ansamblu

         -Kategorije (A2, B1, B2, C1, D1, D2) 210 KM po ansamblu

 

 • Nakon što Umjetnički odbor izvrši odabir i obavijesti učesnike, odabrani učesnici dužni su uplatiti kotizaciju za učešće u cijelosti najkasnije 15 dana od dana objave liste učesnika. Ukoliko horski ansambli ne uplate na vrijeme kotizaciju Organizacioni odbor može pozvati druge horske ansamble sa liste prijavljenih da uzmu učešće
 • Donacija se uplaćuje na račun: Gradsko Umjetničko Društvo „Lege Artis“ Tuzla broj: 3384402215232017, otvoren kod Unicreditbank dd,  sa naznakom „Donacija za Internacionalni horski šampionat „LegeArtis“ 2020.
 • Za inozemno plaćanje: IBAN broj računa:  BA393384404815323516, SWIFT: UNCRBA 22
 • Prilikom dolaska na takmičenje potrebno je da predstavnik svakog horskog ansambla Organizacijskom odboru preda potvrdu o izvršenoj uplati donacije za takmičenje i note takmičarskog programa u šest paketa, složenih po redoslijedu izvođenja, a što uključuje i note za eventualno natpjevavanje i takmičenje za Grand Prix.
 • Horovi koji su na Horskom šampionatu „LegeArtis“ 2019 dobili certifikat o besplatnom učešću isti su dužni predati u prostorije organizacionog odbora na ovjeru.
 • U slučaju otkazivanja učešća iznos takmičarske kotizacije se ne vraća ansamblu.
 • Horski ansambli snose putne troškove i smještaj tokom MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020
 • Organizator takmičenja za učesnike će obezbjediti:

-Audio-video snimanje takmičenja

-Programsku knjižicu u boji

-Osvježenje za učesnike u toku takmičenja u okviru kategorija

-Vodiča za ansamble tokom takmičarskog dana

-Turističko razgledavanje Grada Tuzla

-After party za učesnike natpjevavanja

 

 • Za zainteresovane horske ansamble postoji mogućnost organizovanja OpenAir koncerata i koncerata duhovne muzike na nekoliko lokacija u gradu Tuzla

 

Umjetnički direktor MHŠ „Lege Artis“ Tuzla 2020

Jasmin Hasić, mr art

 

 • Za horske ansamble koji imaju potrebu prenoćiti u našem gradu, Organizator će u saradnji sa hotelijerima grada Tuzle ponuditi smještaj u nekoliko različitih hotela i pansiona u Gradu Tuzla po povoljnijoj cijeni te pomoći u organizaciji.
 • Preliminarnu prijavu smještaja potrebno je izvršiti odmah po uplati donacije za takmičenje kako bi se na vrijeme rezervisali hotelski kapaciteti, a konačni broj učesnika i plaćanje izvršiti 15 dana prije početka takmičenja.

Žiri 2020

Ludo Claesen

Belgija
Bio

David Means

USA
Bio

Kristine Sheroyan

Armenija
Bio

Draženko Čivčić

Sekretar žirija

Umjetnički direktor

Jasmin Hasić mr art

Umjetnički direktor Međunarodnog horskog šampionata "Lege Artis" Tuzla
Bio

Organizacioni odbor 2020

Jasmin Hasić

Direktor Međunarodnog horskog šampionata "Lege Artis"

Mirela Ibrahimović Mehanović

BKC TK

Barbara Pavljašević

PR Šampionata

Asja Redžić

Grad Tuzla

Edin Jahić

Turistička zajednica Grada Tuzla

Jasmin Osmić

Rabija Dervišbegović

Draženko Čivčić

Nermin Hasić

Samir Mujakić

Jasmin Osmić

Zumreta Kovčić

Žarko Mladina

Selma Jusupović

Lejla Kuluglija

Emina Ajdaslić Šehović

Umjetnički odbor 2020

prof. emeritus, Rešad Arnautović

Muzička akademija Sarajevo-Dirigent

prof. dr. Miradet Zulić

Muzička akademija Istočno Sarajevo-Muzikolog

mr. Jasmin Osmić

Muzička škola Tuzla-Kompozitor

mr. Jasmin Hasić

Muzička škola Brčko-Dirigent

Mirela Ibrahimović Mehanović,prof.

BKC TK-Muzikolog, horski pjevač

Fikret Piskavica,prof.

Muzička škola Brčko-Muzički pedagog, horovođa

Damir Beganović,prof

Muzička škola Tuzla-Muzički pedagog,horovođa

Raspored 2020

04. 06. 2020 (četvrtak)

– Koncert za najmlađe

05.06. 2020 (petak)       

– Takmičenje u okviru kategorija A i C

– Ceremonija svečanog otvoranja Šampionata 2020

– Natpjevavanje za pobjednika kategorija A i C, dodjele nagrada

06. 06. 2020 (subota) 

– Takmičenje u okviru kategorija B i D

– Natpjevavanje za pobjednike kategorija B i D, dodjele nagrada

– Open air nastup Trg Slobode Tuzla

07. 06. 2020 (nedjelja)

– Koncerti duhovne muzike

– Natpjevavanje horova kategorija A, B, C, D za GrandPrix Šampionata

– Dodjela nagrada, zatvaranje manifestacije