Pravila MHŠ "Lege Artis" 2024

PROPOZICIJE 9. MEĐUNARODNOG HORSKOG ŠAMPIONATA

“LEGE ARTIS” TUZLA 2024

 Organizacioni odbor Međunarodnog horskog šampionata „Lege Artis“ Tuzla, donio je Odluku da će Međunarodni horski šampionat “Lege Artis” Tuzla 2024, održati u periodu od 6. – 9. 06. 2024. g. te poziva sve horske i vokalne ansamble da se sa svojim programima prijave na takmičenje u izvođenju horskih/vokalnih kompozicija na IX izdanju Međunarodnog horskog šampionata „Lege Artis“ Tuzla 2024

06. 06. 2024 – 09. 06. 2024. godine 

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU HOROVA I ANSAMBALA JE 01. 05. 2024. GODINE

PROPOZICIJE ZA UČESTVOVANJE NA MHŠ ‘’LEGE ARTIS’’TUZLA 2024

*Takmičenje horova na Međunarodnom Horskom Šampionatu ‘’Lege Artis’’ Tuzla 2024 će biti organizovano u navedenom periodu sa ućešćem vokalnih i horskih ansambala.

* Izvedba MHŠ’’Lege Artis’’2024 će se organizovati u bliskoj saradnji sa Bosanskim Kulturnim Centrom TK u Tuzli (gdje će biti izveden)

Horovi učesnici Šampionata podijeljeni su u nekoliko kategorija:

1.) Dječiji horovi ili dječiji vokalni ansambli 6-13 minuta 

-program slobodan u trajanju od 10 minuta sa izlaskom i ulaskom na scenu

2) Ženski horovi ili ženski vokalni ansambli 8-18 minuta

-jedna kompozicija autora zemlje iz koje hor dolazi

-tri kompozicije po slobodnom izboru

3) Muški horovi ili muški vokalni ansambli 8-18 minuta

-jedna kompozicija autora zemlje iz koje hor dolazi

-tri kompozicije po slobodnom izboru

4.) Mješoviti horovi ili mješoviti vokalni ansambli do 15 pjevača 10-20 minuta

-jedna kompozicija autora zemlje iz koje hor dolazi

-tri kompozicije po slobodnom izboru

5.) Horovi koji izvode duhovnu muziku ili vokalni ansambli koji izvode duhovnu muziku do 13 pjevača ,8-15 minuta

-jedna kompozicija autora zemlje iz koje hor dolazi (duhovnog karatktera)

-dvije kompozicije po slobodnom izboru (duhovnog karaktera)

6.) Popop/rock horski ansambli do 13 pjevača, 8-18 minuta

-program slobodan u trajanju d0 13 minuta sa izlaskom i ulaskom na scenu

-dozvoljena klavirska pratnja za jednu kompoziciju

7.) Etno sastavi do 10 pjevača, 7-14 minuta

-program slobodan u trajanju do 10 minuta sa izlaskom i ulaskom na scenu

-dozvoljena pratnja za jednu kompoziciju po slobodnom izboru

NAPOMENE:

-Prijave za učešće na Šampionatu podnose se na službenoj stranici Šampionata ili u slučaju nejasnoća potencijalni učesnici se javljaju tehničkom direktoru šampionata na broj 0038761492457 putem vibera ili whats-up alikacije u prostorijama Organizacionog odbora

-Svi ansambli plaćaju jedinstvenu kotizaciju/donaciju

-Prilikom dolaska na takmičenje potrebno priložiti 4 primjerka notnog materijala takmičarskog

 

I DIO TAKMIČENJA

U prvom dijelu takmiče se svi prijavljeni horski ansambli i bivaju ocijenjeni od strane stručnog žirija bodovima od 0-100 te se rangiraju na sljedeći način

 • 0-69,99 DIPLOMA ZA UČEŠĆE
 • 70-79,99 TREĆA NAGRADA
 • 80-90 DRUGA NAGRADA
 • 90,01-100 PRVA NAGRADA

II

Po odluci stručnog žirija jedan ili više ansambala iz svake kategorije učestvuju u natpjevavanju za GrandPrix festivala gdje izvode jednu kompozciju iz prvog dijela takmičenja, a jednu novu koju predstavljaju žiriju i publici.

Stručni žiri glasa većinom glasova i donosi odluku o pobedjedniku Šampionata sa sljedećeim nagrada

 1. III MJESTO I BROZANA PLAKETA ,
 2. II MJESTO I SREBRENA PLAKETA
 3. I MJESTO POBJEDNIK ŠAMPIONATA  GRAND PRIX ZLATNA LIRA

 

POSEBNE NAGRADE

 • NAGRADA “ČESTMIR MIRKO DUŠEK” ZA NAJBOLJEG DIRIGENTA
 • NAGRADA ZA NAJBOLJEG KOREPETITORA
 • NAGRADA ZA NAJBOLJU KOREOGRAFIJU NASTUPA
 • NAGRADA ZA NAJBOLJEG SOLISTU
 • NAGRADA ZA NAJBOLJE IZVEDENO DJELO STAROG MAJSTORA
 • NAGRADA ZA NAJBOLJE IZVEDENO DJELO BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG AUTORA
 • NAGRADA ZA NAJBOLJE IZVEDENO SAVREMENO DJELO
 • NAGRADA ZA KOMPLETAN UMJETNIČKI DOJAM IZVEDENOG DJELA

 

DONACIJA ZA UČEŠĆE

 

Horski ansambliplaćaju donaciju/kotizaciju za takmičenje u iznosu od 100 EURA, najkasnije deset dana nakon isteka roka za prijavu na žiro račune Kotizaciju/donaciju 

DOMAĆE PLAĆANJE:

Muzički obrazovni centar Lege Artis Tuzla

Kaldrma br 2, 75 000 Tuzla

Svrha uplate: Donacija 2023

3384402215232017 UNICREDIT BANK dd

INOSTRANO PLAĆANJE:

BA393384404815323516

SWIFT: UNCRBA 22

 

 

 

ŽIRI 2024

David Means - USA

Univerzitet Texas
Bio

Dragana Jovanović-Srbija

Fakultet muzičke umetnosti Beograd
Bio

Resad Arnautović-BiH

Muzička akademija Sarajevo
Bio

Umjetnički direktor mr Jasmin Hasić

Jasmin Hasić mr art

Umjetnički direktor Međunarodnog horskog šampionata "Lege Artis" Tuzla
Bio

Raspored 2024

6.6.2024. KONCERT MJEŠOVITOG HORA “LEGE ARTIS” TUZLA

7.6.2024. KONCERT DJEČIJEG HORA “LEGE ARTIS” TUZLA

7.6.2024. TAKMIČENJE U KATEGORIJAMA (1), (7)

8.6.2024. TAKMIČENJE U KATEGORIJAMA (2), (3), (6)

9.6.2024, TAKMIČENJE U KATEGORIJAMA (4), (5)

Učesnici 2024

Rezultati 2023

Rezultati sa Međunarodnog horskog šampionata “Lege Artis” Tuzla 2023 bit će objavljeni najkasnije deset dana nakon održavanja istog, na stranici www.choircompetition-la.com

REZULTATI SA MEĐUNARDNOG HORSKOG ŠAMPIONATA LEGE ARTIS TUZLA 2023

 1. Mješoviti pjevački zbor “VITEZ” Konjščina, Hrvatska – 80.83boda II NAGRADA
 2. Budarosi Sapszon Ferenc Korus, Budaros, Mađarska – 79,28 III NAGRADA
 3. Hor Art Sonore, Zenica, Bosna i Hercegovina, – 91,50 I NAGRADA
 4. Interschool Capricolium, Glucholazy, Poljska – 96, 22 I NAGRADA
 5. Pjevački zbor “Josip Vrhovski” Nedelišće, Hrvatska, 66,28 NAGRADA ZA UČEŠĆE
 6. Fovarosi Enekkar, Budimpešta, Mađarska – 94,17 I NAGRADA
 7. Muška vokalna grupa Panonica, Zrenjanin, Srbija – 90,06 I NAGRADA

 

GRAND PRIX COMPETITION

BRONZANA PLAKETA-HOR ART SONORE, ZENICA, BiH

SREBRENA PLAKETA-FOVAROSI ENNEKAR, BUDIMPEŠTA, MAĐARSKA

GRANDPRIX VIII MEĐUNAORODNOG HORSKOG ŠAMPIONATA:

INTERSCHOOL CAPRICOLIUM, POLJSKA