Učesnici

Dječiji hor JU Druge osnovne škole Gračanica Bosna...

Dirigent:Ekrem Ćurić
A Kategorija- Dječiji horovi

Dječiji zbor starijeg uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača,...

Dirigent:Valerija Fischbach
A Kategorija- Dječiji horovi

Mladinski pevski zbor Mavrica, Osnovna škola Tišina, Tišina,...

Dirigent: Alenka Brulc-Šiplič
A Kategorija- Dječiji horovi

Mladinski pevski zbor Mavrica, Osnovna škola Tišina, Tišina,...

Dirigent: Alenka Brulc-Šiplič
A Kategorija- Dječiji horovi

Zbor Osnovne glazbene škole pri OŠ „Ivan Goran...

Dirigent: Marijana Matijević
A Kategorija- Dječiji horovi

Omladinski ženski hor Chorus Cadenza, Sarajevo, Bosna i...

Dirigent: Alma Karić
B Kategorija – Muški i Ženski horovi

Kulturno društvo Vres, Prevalje, Slovenija

Dirigent: Helena Buhvald Gorenšek
B Kategorija – Muški i Ženski horovi

Ženski hor JU „Umjetničke škole“ Bihać, Bihać, Bosna...

Dirigent: Vesna Kečalović
B Kategorija – Muški i Ženski horovi

Ženski hor Srednje škole br. 3 Białystok, Białystok,...

Dirigent: Anna Olszewska
B Kategorija – Muški i Ženski horovi

Ansambl Zlatne godine, Velika Gorica, Hrvatska

Dirigent: Siniša Belošević
C Category -Vocal Ensembles

Djevojački zbor PZM-a „Josip Kaplan, Rijeka, Hrvatska

Dirigent: Doris Kovačić
C Category -Vocal Ensembles

Vokalna skupina Chorus ‘97 Miren, Miren, Slovenija

Dirigent: Vladimir Čadež
C Category -Vocal Ensembles

Ženska vokalna grupa „Mironosice Subotica“, Subotica, Srbija

Dirigent: Ivana Vucelja
C Category -Vocal Ensembles

Ženski komorni pjevački ansambl „Pro arte“, Mostar, Bosna...

Dirigent: Katja Krolo – Šarac
C Category -Vocal Ensembles

Ženski vokalni sastav „Kušlec“, Konjščina, Hrvatska

Dirigent: Irena Kušec Kovinčić
C Category -Vocal Ensembles

„Tinódi“ Mješoviti hor, Szigetvár, Mađarska

Dirigent: Anett Vucskics
D Kategorija – Mješoviti Horovi

Crkveni hor Sveti Sava, Sremska Mitrovica, Srbija

Dirigent: Јованка Иванић
D Kategorija – Mješoviti Horovi

Mešoviti hor „Krančević“, Sremska Mitrovica, Srbija

Dirigent: Jovanka Ivanić
D Kategorija – Mješoviti Horovi

Mješoviti pjevački zbor KUEU-e „Kaj“, Zlatar Bistrica, Hrvatska

Dirigent: Irena Kušec Kovinčić
D Kategorija – Mješoviti Horovi

Pjevački zbor mladih „Josip Kaplan“, Rijeka, Hrvatska

Dirigent: Doris Kovačić
D Kategorija – Mješoviti Horovi

Riječki komorni zbor VAL, Rijeka, Hrvatska

Dirigent: Doris Kovačić
D Kategorija – Mješoviti Horovi

Sedyanka, Silistra, Bugarska

Dirigent: Lidiya Kuleva
D Kategorija – Mješoviti Horovi

Srpsko pevačko društvo u Rumi, Ruma, Srbija

Dirigent: Zorka Uhrik
D Kategorija – Mješoviti Horovi

Žiri

Csaba Kutnyánszky

(Mađarska)

Jasenka Ostojić

(Hrvatska)

Marko Vatovec

(Slovenija)

Đorđe Stanković

(Srbija)

Raspored

ČETVRTAK 31.05.2018

18:00 Predavanje Doc. Dr. Miradet Zulić (Muzička akademija Istočno Sarajevo)

20:00 Koncert LegeArtis Tuzla sa gostima

PETAK 01.06.2018.

12:00 Koncert dječijih horova „SUNCOKRETI“-Sarajevo i „SLAVUJ“-Tuzla

17:00 I DIO TAKMIČENJA – A kategorija

 1. Zbor Osnovne glazbene škole pri OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Đakovo, Republika Hrvatska
 2. Mladinski pevski zbor Mavrica, Osnovna škola Tišina, Tišina, Slovenija
 3. Dječiji hor JU Druge osnovne škole Gračanica, Gračanica, Bosna i Hercegovina
 4. Mladinski pevski zbor LA TI DO OŠ Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru, Slovenija
 5. Dječiji zbor starijeg uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača, Osijek, Republika Hrvatska

20:00 Natpjevavanje za GRAND PRIX – Koncert pobjednika A kategorije

SUBOTA 02.06.2018. 

I DIO TAKMIČENJA  D kategorija

13:00 GRUPA I

 1. Mešoviti hor „Krančević“, Sremska Mitrovica, Republika Srbija
 2. „Tinódi“ Mješoviti hor, Szigetvár, Mađarska
 3. Pjevački zbor mladih „Josip Kaplan“, Rijeka, Republika Hrvatska
 4. Srpsko pevačko društvo u Rumi, Ruma, Republika Srbija

16:00 GRUPA II

 1. Mješoviti hor „Sedyanka“, Silistra, Bugarska
 2. Crkveni hor Sveti Sava, Sremska Mitrovica, Republika Srbija
 3. Riječki komorni zbor VAL, Rijeka, Republika Hrvatska
 4. Mješoviti pjevački zbor KUEU-e „Kaj“, Zlatar Bistrica, Republika Hrvatska

20:00 Natpjevavanje za GRAND PRIX – Koncert pobjednika D-kategorije

NEDELJA 03.06.2018.

13:00 I DIO TAKMIČENJA C kategorija

 1. Vokalna skupina Chorus ’97 Miren, Miren, Slovenija
 2. Ženska vokalna grupa „Mironosice Subotica“, Subotica, Republika Srbija
 3. Ansambl Zlatne Godine, Velika Gorica, Republika Hrvatska
 4. Ženski komorni pjevački ansambl „Pro arte“, Mostar, Bosna i Hercegovina
 5. Ženski vokalni sastav „Kušlec“, Konjščina, Republika Hrvatska
 6. Djevojački zbor PZM-a „Josip Kaplan, Rijeka, Republika Hrvatska

16:00 I DIO TAKMIČENJA B kategorija

 1. Omladinski ženski hor Chorus Cadenza, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 2. Interschool Ženski hor Srednje škole br. 3 Białystok, Białystok, Poljska
 3. Kulturno društvo Vres, Muški hor Vres, Prevalje, Slovenija
 4. Ženski hor JU „Umjetničke škole“ Bihać, Bihać, Bosna i Hercegovina

20:00 Natpjevavanje za GRAND PRIX – Koncert pobjednika B i C kategorije

EDUKACIJA NA MEĐUNARODNOM HORSKOM ŠAMPIONATU “LegeArtis” TUZLA, 2018

U okviru horskog šmapionata “LegeArtis” održat će se niz radionica i seminara

 • 31. maj 2018. godine  u 18:00 (Plava sala BKC-a TK)

– doc. dr. Miradet Zulić (Muzička akademija Istočno Sarajevo) – Horsko muziciranje u Tuzli kroz djelatnost profesora Čestmira Dušeka

 • 01. juni 2018. godine u 13:00 (Plava sala BKC-a TK)

-doc. mr. Vojislav D Spasić (FILUM Kragujevac) – Postavke vokala i pravilan položaj tijela pri pjevanju

 • 03. juni 2018. godine u 13:00 (Plava sala BKC-a TK)

-doc. mrt. Dženana Huseinagić (Slobomir P-Univerzitet) – Klasifikacija pjevačkih glasova

Organizacioni odbor

Jasmin Hasić

Direktor Međunarodnog horskog šampionata “Lege Artis”

Edis Bajić

Direktor BKC TK (Partnera manifestacije)

Asja Redžić

Selma Softić Porobić

Žarko Mladina

Zumreta Kovčić

Oliver Bešlagić

Rabija Dervišbegović

Alena Halilagić

Draženko Čivčić

Jasmin Osmić

Nermin Hasić

Miradet Zulić

Barbara Pavljašević

Umjetnički odbor

 • Jasmin Hasić, Direktor Međunarodnog horskog šampionata “LegeArtis”  – Dirigent
 • Lejla Mulaosmanović, Srednja muzička škola Tuzla – Dirigent
 • Alma Karić, Osnvna muzička i baletska škola “Novo Sarajevo” – Dirigent
 • Mirela Ibrahimović Mehanović, Umjetnički rukovodioc BKC TK – Muzikolog
 • Zrinka Andreaš, Srednja Muzička škola Tuzla – Direktorica SMŠ “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla
 • Jasmin Osmić, Osnovna muzička škola Tuzla – Kompozitor
 • Dr. sci. Selma Softic Porobić, Univerzitet u Tuzli – Vandredni profesor
 • Dr. sci. Miradet Zulić, Muzička akademija Istočno Sarajevo
 • Marina Jahić, Osnovna i srednja škola KŠC Sv. Franjo Tuzla, Muzička kultura
 • Fikret Piskavica, Direktor Muzičke škole Brčko