Obavještenje: Međunarodni horski šampionat Lege Artis 2020 Tuzla se pomjera na termin od 09. do 11. oktobra 2020.