Opcija 1

Opcija 1. Smještaj učesnika Šampionata u hotelima sa 2 i 3 zvijezdice. Hoteli su udaljeni od centra grada i mjesta dešavanja najviše 5 km. Sobe su isključivo dvokrevetne i trokrevetne standard. Svaka soba ima kupatilo, tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja po osobi sa doručkom, polupansion (doručak i večera) i puni pansion (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 17 eur 22 eur 29 eur
2 noć 34 eur 44 eur 58 eur
3 noć 51 eur 66 eur 87 eur
4 noć 68 eur 88 eur 116 eur

Naruči

Opcija 2

Opcija 2. podrazumjeva smještaj učesnika Šampionata u hotelima sa 3 zvijezdice. Hoteli se nalaze u samm centru grada i ne više od 4 km od mjesta održavanja Šampionata. Sobe standrad su isključivo dvokrevetne i trokrevetne. Svaka soba ima kupatilo,tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja po osobi sa doručkom, polupansionom (doručak i večera) i punim pansionom (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 31 eur 36 eur 41 eur
2 noć 62 eur 72 eur 82 eur
3 noć 93 eur 108 eur 123 eur
4 noć 124 eur 144 eur 164 eur

Naruči

Opcija 3

Opcija 3. podrazumjeva smještaj učesnika Šampionata u Hotelima sa 3 zvijezdice . Hoteli se nalaze u blizni mjesta održavanja Šampionata ne dalje od 2 km udaljenosti. Sobe su standard dvokrevetne. Svaka soba ima kupatilo, tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja sa doručkom,polupansionom (doručak i večera) i punim pansionom (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 37 eur 48 eur 57 eur
2 noć 74 eur 96 eur 114 eur
3 noć 111 eur 144 eur 171 eur
4 noć 148 eur 192 eur 228 eur

Naruči

Opcija 4

Opcija 4. podrazumjeva smještaj učesnika Šampionata u Hotelima sa 4 zvijezdice . Hoteli se nalaze u samoj blizni odrzavanja Horskog šampionata i u samom centru grada. Sobe su standard dvokrevetne. Svaka soba ima kupatilo, tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. Hoteli mogu da posjeduju bazen teretanu, prostor za upjevavanje sa klavirom. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja sa doručkom,polupansionom (doručak i večera) i punim pansionom (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 39 eur 50 eur 61 eur
2 noć 78 eur 100 eur 122 eur
3 noć 117 eur 150 eur 183 eur
4 noć 156 eur 200 eur 244 eur

Naruči

Opcija 5

Opcija 5. podrazumjeva smještaj učesnika Šampionata u Hotelu sa 5 zvijezdica . Hotel se nalaze u centru grada udaljen od mjesta održavanja Šampionata ne više od 4 kilometra. Sobe su dvokrevetne. Svaka soba ima kupatilo, tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. Hoteli posjeduju i bazene, saune, teretane, prostor za upjevavnje i probekao i klavir čije korištenje je uključeno u ovu cijenu. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja sa doručkom,polupansionom (doručak i večera) i punim pansionom (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 60 eur 71 eur 85 eur
2 noć 120 eur 142 eur 170 eur
3 noć 180 eur 213 eur 255 eur
4 noć 240 eur 284 eur 340 eur

Naruči