Opcija 1

Opcija 1. Smještaj učesnika Šampionata u hotelima sa 2 i 3 zvijezdice. Hoteli su udaljeni od centra grada i mjesta dešavanja najviše 8 km. Sobe su isključivo dvokrevetne i trokrevetne standard. Svaka soba ima kupatilo, tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja sa doručkom, polupansion (doručak i večera) i puni pansion (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 20 eur 25 eur 30 eur
2 noć 39 eur 49 eur 59 eur
3 noć 58 eur 73 eur 88 eur
4 noć 77 eur 97 eur 117 eur

Naruči

Opcija 2

Opcija 2. podrazumjeva smještaj učesnika Šampionata u hotelima sa 3 zvijezdice. Hoteli se nalaze u samm centru grada i ne više od 4 km od mjesta održavanja Šampionata. Sobe standrad su isključivo dvokrevetne. Svaka soba ima kupatilo,tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja sa doručkom, polupansionom (doručak i večera) i punim pansionom (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 25 eur 30 eur 35 eur
2 noć 48 eur 58 eur 68 eur
3 noć 71 eur 86 eur 102 eur
4 noć 93 eur 115 eur 135 eur

Naruči

Opcija 3

Opcija 3. podrazumjeva smještaj učesnika Šampionata u Hotelima sa 3 zvijezdice . Hoteli se nalaze u blizni mjesta održavanja Šampionata ne dalje od 500 metara udaljenosti. Sobe su standard dvokrevetne. Svaka soba ima kupatilo, tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja sa doručkom,polupansionom (doručak i večera) i punim pansionom (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 30 eur 35 eur 42 eur
2 noć 53 eur 62 eur 77 eur
3 noć 77 eur 92 eur 114 eur
4 noć 100 eur 121 eur 151 eur

Naruči

Opcija 4

Opcija 4. podrazumjeva smještaj učesnika Šampionata u Hotelima sa 4 zvijezdice . Hoteli se nalaze u blizni odrzavanja Horskog šampionata i u samom centru grada. Sobe su standard dvokrevetne. Svaka soba ima kupatilo, tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. Hoteli posjeduju bazen teretanu, prostor za upjevavanje sa klavirom. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja sa doručkom,polupansionom (doručak i večera) i punim pansionom (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 29 eur 37 eur 45 eur
2 noć 57 eur 73 eur 88 eur
3 noć 85 eur 108 eur 131 eur
4 noć 113 eur 144 eur 175 eur

Naruči

Opcija 5

Opcija 5. podrazumjeva smještaj učesnika Šampionata u Hotelu sa 5 zvijezdica . Hotel se nalaze u centru grada udaljen od mjesta održavanja Šampionata ne više od 4 kilometra. Sobe su dvokrevetne. Svaka soba ima kupatilo, tv sa kablovskom televizijom, wi-fi i klimu. Hoteli posjeduju i bazene, saune, teretane, prostor za upjevavnje i probekao i klavir čije korištenje je uključeno u ovu cijenu. U cijenu uračunata boravišna taxa i osiguranje

U sklopu ove opcije nudimo vam noćenja sa doručkom,polupansionom (doručak i večera) i punim pansionom (doručak,ručak i večera). Cijene pogledajte u tabeli ispod.

Broj noćenja Noć sa doručkom

Polu – pansion

Puni pansion

1 noć 50 eur 61 eur 75 eur
2 noć 99 eur 120 eur 145 eur
3 noć 145 eur 180 eur 220 eur
4 noć 195 eur 240 eur 295 eur

Naruči