Propozicije

PROPOZICIJE MEĐUNARODNOG HORSKOG ŠAMPIONATA “LEGEARTIS” TUZLA 2019

Međunarodni horski šampionat „LegeArtis“ 2019, održat će se od 06. 06 – 09. 06. 2019. godine u Tuzli, a po propozicijama, pravilima i poslovniku o radu žirija

Pravo učešća imaju svi amaterski horski i vokalni ansambli

Horovi i vokalni ansambli prijavljuju se za učešće na šampionatu isključivo putem online aplikacijskog obrasca koji se nalazi na službenoj stranici takmičenja

Krajnji rok za prijavu ansambala i horova je 27. 04. 2019. godine

Prijave pristigle nakon 27. 04. 2019, neće se uzeti u razmatranje

Umjetnički odbor šampionata sastavljen od dirigenata, kompozitora i muzičkih pedagoga će nakon pregledanih prijava i objaviti listu učesnika na Međunarodnom horskom šampionatu „LegeArtis“ 2019 najkasnije do 01. 05. 2019. godine.

A   Dječiji horovi

A1 JEDNOGLASNO PJEVANJE 7-10 min. programa (2/3 učesnika moraju imati manje od 16 godina) dozvoljena instrumentalna pratnja, jedna kompozicija mora biti a capella dvoglasna ili troglasna

A2 VIŠEGLASNO PJEVANJE 10-12 min. programa (2/3 učesnika moraju imati manje od 16 godina) dozvoljena instrumentalna pratnja za samo jednu kompoziciju.

B    Ženski i Muški horovi 10-15 min. programa (ansambli preko 14 pjevača)

C    Vokalni ansambli (ansambli do 14 pjevača) 10 – 14 min. programa

D    Mješoviti horovi i Kamerni mješoviti horovi 16 – 20 min. programa

Vrijeme izvedbe podrazumijeva početak i kraj nastupa na sceni uključujući pauze između kompozicija

U  kategorijama (B C i D) dozvoljena je instrumentalna pratnja za samo jednu kompoziciju

U kategoriji A1  Takmičarski repertoar je po slobodnom izboru

Kategorije A2, B i D obavezno je izvesti:

 • Kompozciju iz perioda renesanse

Kategorije A1, A2, B, C, D, poželjno je izvesti

 • Kompoziciju bosansko-hercegovačkog autora

Tri ansambla sa najvećim brojem bodova (a minimalno 85.00 bodova) u okviru jedne kategorije (A2, B, C, D) u prvom dijelu takmičenja, takmiče se za GrandPrix kategorije „ZLATNA LIRA“, u tom slučaju na koncertu učesnika prije proglašenja, selektovani ansambli od strane žirija takmiče se u natpjevavanju sa po dvije kompozicije po slobodnom izboru (Obavezna je minimalno jedna nova kompozicija, koja nije izvedena u prvom dijelu takmičenja). U slučaju nedolaska na natpjevavnje, selektovani ansambl se diskvalifikuje i na njegovo mjesto dolazi ansambl po broju bodova najbliži njemu.

Žiri može odlučiti da se ne održi natpjevavanje za GrandPrix kategorije ukoliko smatra da niti jedan od horskih ansambala ne zaslužuje da se nadje u ovom dijelu takmičenja.

Žiri na licu mjesta većinom glasova donosi odluku o pobjedniku kategorije Šampionata.

Odluka žirija je konačna.

Za dirigente učesnike, a nakon natpjevavanja za GrandPrix i dodjele nagrada svake kategorije, Organizator priređuje sastanak – okrugli sto sa članovima žirija, na temu vođenja horskih ansambala i komentara nastupa

Horski ansambli se rangiraju  prema osvojenom broju bodova i dodjeljuju im se nagrade kako slijedi:

0-49,99 bodova – DIPLOMA ZA UČEŠĆE

50-69,99 bodova – POHVALA

70- 79,99 bodova – TREĆA NAGRADA

80-89,99 bodova – DRUGA NAGRADA

90-100 bodova – PRVA NAGRADA

 

Organizacijski odbor na prijedlog žirija a u okviru svake kategorije, može dodjeliti i specijalne nagrade:

 

-Nagrada “Čestmir Mirko Dušek” za najboljeg dirigenta

-Nagrada za najbolje izvedeno horsko djelo bosansko-hercegovačkog kompozitora

-Nagrada za najbolje muzičko djelo iz domena sakralne/duhovne muzike

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo starog majstora

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo kompozitora iz perioda romantizma

-Nagrada za najbolje izvedeno savremeno djelo

-Nagrada publike

– Žiri može dodijeliti i druge specijalne nagrade

-Organizacioni odbor će horu koji u prvom dijelu takmičenja osvoji najveći broj bodova od strane stručnog žirija, dodijeliti certifikat o besplatnom učešću na Međunarodnom horskom šampionatu „LegeArtis“ 2020.

Za učešće na Šampionatu, horovi i ansambli uplaćuju donaciju za učešće.
Kotizacija/donacija se plaća u KM ili € (po horu/ansamblu):
Za horove učesnike horskog šampionata koji nisu iz Bosne i Hercegovine uplaćuje se donacija za učešće po ansamblu:
Kategorije (A1, A2, B, C, D)– 90 Eura
Za domaće horske ansamble donacija za učešće po ansamblu:Kategorija (A1, A2, B, C, D)- 160 KM
Donaciju je potrebano uplatiti najkasnije 7 dana od objave selektovanih učesnika Međunarodnog horskog šamponata „Lege Artis“ Tuzla 2019
Donacija se uplaćuje na račun Gradskog Umjetničkog Društva „Lege Artis“ Tuzla broj: 3384402215232017, otvoren kod Unicreditbank dd,  sa naznakom „Donacija za Internacionalni horski šampionat „LegeArtis“ 2019.
Inozemno plačanje: IBAN broj računa:  BA393384404815323516, SWIFT: UNCRBA 22
Prilikom dolaska na takmičenje Organizacijskom odboru potrebno je predati potvrdu o izvršenoj uplati donacije za takmičenje i note takmičarskog programa u šest (6) primjeraka.
Horovi koji su na Horskom šampionatu „LegeArtis“ 2018 dobili certifikat o besplatnom učešću isti su dužni predati u prostorije organizacionog odbora na ovjeru.
U slučaju otkazivanja učešća iznos takmičarske kotizacije se ne vraća ansamblu.Organizator takmičenja za učesnike će obezbjediti:

 • Audio-video snimanje takmičenja
 • Programsku knjižicu u boji
 • Stručno usavršavanje dirigenata i pjevača tokom boravka uz izdavanje certifikata
 • Osvježenje za učesnike
 • Vodića za ansamble tokom takmičarskog dana
 • Turističko razgledavanje Grada
 • OpenAir nastupi u Gradu
 • Učešće na koncertima duhovne muzike

Za horske ansamble koji imaju potrebu prenoćiti u našem gradu, Organizator će u saradnji sa hotelijerima grada Tuzle ponuditi smještaj u nekoliko različitih hotela i pansiona u Gradu Tuzla po povoljnijoj cijeni. Više o cijenama smještaja i hotelima na linku SMJEŠTAJ

Žiri 2019

David Means

USA
Bio

Ludo Claesen

Belgija
Bio

Jasenka Ostojic

Hrvatska
Bio

Đorđe Stanković

Srbija
Bio

Rešad Arnautović

Bosna i Hercegovina
Bio

Draženko Čivčić

Sekretar žirija

Organizacioni odbor

Jasmin Hasić

Direktor Međunarodnog horskog šampionata "Lege Artis"
Bio

Asja Redžić

Grad Tuzla

Hari Ejubović

BKC TK

Edin Jahić

Direktor Turistička zajednica Grada Tuzla

Barbara Pavljašević

PR Šampionata

Draženko Čivčić

Zumreta Kovčić

Rabija Dervišbegović

Jasmin Osmić

Žarko Mladina

Selma Jusupović

Esad Ibrišimović

Nermin Hasić

Samir Mujakić

Umjetnički odbor

Hasić Jasmin, mr. art.

Magistar muzičkih umjetnosti-dirigovanje

Jasmin Osmić, mr. art

Magistar muzičkih umjetnosti-komponovanje

prof. dr. Miradet Zulić

Doktor muzikoloških nauka

Ass. prof. doc. Dženana Huseinagić

Spec. solo pjevanja

prof. dr. Selma Softić Porobić

Doktor pedagoških nauka i profesor muzičko teoretskih predmata

prof. Fikret Piskavica

Profesor muzičke teorije i pedagogije, dirigent

Pokrovitelji

USKORO!!!

Učesnici

Odlukom Umjetničkog odbora, sljedeći horski ansambli uzet će učešće na 4. Međunarodnom horskom šampionatu “Lege Artis” Tuzla 2019

 • Dječji zbor “Osječki zumbići”, Osijek, Hrvatska
 • Mladinski pevski zbor OŠ Karla-Destovnika Kajuha Šoštanj, Šoštanj, Slovenija
 • Pražská kantiléna, Prag, Češka Republika
 • Women choir Lilith, Ptuj, Slovenijaž
 • Oktet Arion, Ljutomer, Slovenija
 • Ženski pevski zbor Korona, Dobrna, Slovenija
 • Vocal group Lilith, Ptuj, Slovenija
 • Vokalni ansambl “Lira”, Staro Petrovo Selo, Hrvatska
 • Vokalni ansambl “Mušket”, Novi Sad, Srbija
 • Vokalni sastav Ad astra, Slavonski Brod, Hrvatska
 • Akademski pevski zbor Risto Savin, Žalec, Slovenija
 • Akademski zbor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Concordia discors, Zagreb, Hrvatska
 • Coro UNAB, Bucaramanga, Kolumbija
 • Ipavska Chamber Choir, Vipava, Slovenija
 • Kamerni hor “Emanuil”, Srbija
 • Leövey Klára Secondary School Choir, Budimpešta, Mađarska
 • Mešani pevski zbor Tabor, Tabor, Slovenija
 • Mešoviti hor Kulturno-umetničkog društva “Svetozar Marković”, Novi Sad, Srbija
 • Mješoviti hor JU Muzičke škole “Vlado Milošević, Banjaluka, Bosna i Hercegovina
 • Mješoviti pjevački zbor Gimpl, Ravna Gora, Hrvatska
 • Srpsko pevačko društvo u Rumi, Ruma, Srbija
 • Ženski hor Srednje muzičke škole Zenica, Bosna i Hercegovina

Raspored aktivnosti

 1. JUNI 2019

– 12:00  Koncert dječijih horova za tuzlanske mališane „U susret Šampioantu“

-16:00 Takmičenje u kategoriji A1 i A2

-19:30 Ceremonija svečanog otvorenja Međunarodnog horskog šampionata

Natpjevavanje za GrandPrix kategorije A i dodjela nagrada

Koncert Mješovitog hora „Lege Artis“ Tuzla sa gostima

 

 1. JUNI 2019.
 • Takmičenje u kategoriji D-Mješoviti horovi

12:00 – Prva grupa učesnika

14:00 – Koncert duhovne muzike u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli

16:00 – Druga grupa učesnika

19:30 – NATPJEVAVANJE ZA GRANDPRIX KATEGORIJE I DODJELA PRIZNANJA I NAGRADA

 

 1. JUNI 2019.
 • Takmičenje u kategorijama C i B, Vokalni ansambli i Ženski horovi

13:00 – Takmičenje u okviru kategorije C-Vokalni ansambli

16:00- Takmičenje u okviru kategorije B-Ženski horovi

19:00 – Natpjevavanje za GrandPrix kategorije, dodjele priznanja zatvaranje manifestacije

 

Napomena: Navedena satnica je okvirma i promjenjiva je, a detaljan raspored aktivnosti, bit će proslijeđen izabranim horskim ansamblima najkasnije do 20. 05. 2019. godine putem e-mali kojeg su naveli u prijavi.

Raspored i satnica

PETAK 07.06.2019.

12:00 Koncert dječijih horova „U susret horskom Šampionatu “- Djeciji hor „Lege Artis“, Djeciji hor Doma kulture, „Zvončići“ – Zvornik

Mala škola violine „Lege Artis“ – Tuzla

 

16:00 I DIO TAKMIČENJA – A1 i A2 kategorija

 1. Dječji zbor “Osječki zumbići”, Osijek, Hrvatska
 2. Mladinski pevski zbor OŠ Karla-Destovnika Kajuha Šoštanj, Šoštanj, Slovenija
 3. Pražská kantiléna, Prag, Češka Republika

20:00 Ceremonija svečanog otvorenja međunarodnoh horskog šamponata, natpjevavanje za grand prix katerogrije A i dodjela nagrada, Koncert mješovitog hora „Lege Artis“ sa gostima

Koktel za goste manifestacije (mala galerija BKC-a)

 

SUBOTA 08.06.2019. 

I DIO TAKMIČENJA  D kategorija

12:00 GRUPA I

 1. Kamerni hor “Emanuil”, Srbija
 2. Srpsko pevačko društvo u Rumi, Ruma, Srbija
 3. Ipavska Chamber Choir, Vipava, Slovenija
 4. Akademski pevski zbor Risto Savin, Žalec, Slovenija
 5. Mješoviti pjevački zbor Gimpl, Ravna Gora, Hrvatska

 

14:00 Koncert duhovne muzike

 1. Srpsko pevačko društvo u Rumi, Ruma, Srbija
 2. Kamerni hor “Emanuil”, Srbija

 

16:00 GRUPA II

 1. Mešani pevski zbor Tabor, Tabor, Slovenija
 2. Mešoviti hor Kulturno-umetničkog društva “Svetozar Marković”, Novi Sad, Srbija
 3. Akademski zbor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Concordia discors, Zagreb, Hrvatska
 1. Leövey Klára Secondary School Choir, Budimpešta, Mađarska
 2. Mješoviti hor JU Muzičke škole “Vlado Milošević, Banjaluka, Bosna i Hercegovina
 3. Coro UNAB, Bucaramanga, Kolumbija

19:30 Natpjevavanje za GRAND PRIX – Koncert pobjednika D-kategorije – Dodjela nagrada

Koktel za učesnike takmičenja, dirigente i žiri (mala galerija BKC-a)

 

NEDELJA 09.06.2018.

13:00 I DIO TAKMIČENJA C kategorija

 1. Vocal group Lilith, Ptuj, Slovenija
 2. Vokalni ansambl “Lira”, Staro Petrovo Selo, Hrvatska
 3. Oktet Arion, Ljutomer, Slovenija
 4. Vokalni sastav Ad astra, Slavonski Brod, Hrvatska
 5. Vokalni ansambl “Mušket”, Novi Sad, Srbija

16:00 I DIO TAKMIČENJA B kategorija

 1. Women choir Lilith, Ptuj, Slovenija
 2. Ženski hor Srednje muzičke škole Zenica, Bosna i Hercegovina
 3. Ženski pevski zbor Korona, Dobrna, Slovenija

19:00 Natpjevavanje za GRAND PRIX – Koncert pobjednika B i C kategorije – Dodjela nagrada i zatvaranje manifestacije

Koktel za učesnike takmičenja, dirigente i žiri (mala galerija BKC-a)