U Gradskoj upravi Tuzle, danas je gradonačelnik, dr.sc. Zijad Lugavić, održao sastanak sa osnivačem Muzičkog obrazovnog centra “Lege Artis”, dirigentom Jasminom Hasićem.
Razgovarali su o planovima i projektima MOC – a u ovoj godini i pripremama za održavanje devetog Međunarodnog horskog šampionata “Lege Artis”. Dirigent Hasić je iskazao zahvalnost Gradu Tuzli na dugogodišnjoj podršci i saradnji.
Gradonačelnik Lugavić je naglasio značaj manifestacije koju organizuju a koja na najbolji način promoviše horsku muziku ali i grad Tuzlu, te je najavio nastavak saradnje Grada kroz projekte.