Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović  je primio članove Organizacionog odbora Internacionalnog horskog šampionata “Lege Artis” koji su mu se zahvalili na dosadašnjoj podršci i saradnji te ga upoznali sa planovima za 2017. godinu i pripremama za održavanje Drugog internacionalnog šampionata “Lege Artis”.

U namjeri da upoznaju Gradonačelnika Tuzle o uspjehu ovogodišnjeg horskog šampionata, i radu na pripremi II Internacioalnog horskog šampionata “LegeArtis” u posjeti Gradskoj upravi boravio je dio članova Organizacionog odbora Internacionalnog horskog šampionata u sastavu Direktor šampionata, mr. art. Jasmin Hasić, Izvršni direktor Amir Sejdinović, prof. dr. Selma Softić Porobić, prof. dr. Miradet Zulić i dr. Žarko Mladina.

Direktor šampionata, Jasmin Hasić, u ime Organizacionog odbora i Mješovitog hora “LegeArtis”, zahvalio se Gradonačelniku gosp. Jasminu Imamoviću na dosadašnjoj saradnji i podršci u radu kako ansambla LegeArtis tako i Međunarodnog horskog šampionata “LegeArtis. Razgovarano je o budućem nastavku saradnje.

Gradonačelnik je istakao da je Internacionalni horski šampionat “Lege Artis” jedinstvena i značajna manifestacija koja na najbolji način promoviše horsku muziku ali i grad Tuzlu, te obeća podršku održavanju manifestacije u skladu sa mogućnostima Grada.