U prostorijama Tuzlanske Gradske uprave održan sastanak na kome su predstavnici Organizacionog odbora, Međunarodnog horskog šampionata ”Lege Artis” Tuzla, 2018 predstavili Gradonačeniku, gosp. Jasminu Imamoviću, rezultate dosadašnjih priprema za organizaciju Trećeg međunarodnog horskog šampionata ”Lege Artis” 2018, te plan preostalih organizacionih aktivnosti koje se trebaju desiti do početka šampionata.

Istaknut je evidentan porast interesa profesionalnih i amaterskih horskih ansambala iz zemalja regiona i centralne Evrope za učešče na ovom takmičarskom festivalu koji je, iako tek u trećoj godini organizovanja, dodatno doprinio kvalitetnijem  pozicioniranju grada  Tuzle na mapi kulturno-umjetničkih događaja u Bosni i Hercegovini i regionu. Ove godine se očekuje preko 30 horskih ansambala sa oko hiljadu učesnika, a horove će ocjenjivati respektabilan međunarodni stručni žiri.. Osim takmičenja horskih ansambala, Treći međunarodni horski šampionat ”Lege Artis” će ponuditi i seriju muzičkih majstorskih radionica, predavanja, te okrugli stol na temu „Važnost skupnog muziciranja u osnovnim i srednjim školama“ gdje će i Muzička akademija Sarajevo uzeti svoje učešće. Istaknuti su i pozitivni prateći efekti na turizam, koje organizovanje jednog ovakvog događaja donosi.

Gradonačenik je pohvalio dosadašnji volonterski rad i entuzijazam članova GUD ”Lege Artis” u očuvanju umjetničke muzičke tradicije i daljnjoj izgradnji pozitivne slike kulturnog i umjetničkog života grada Tuzle, te da održavanje Trećeg međunarodnog horskog šampionata zaslužuje da bude podržano i od strane Gradske Uprave. Gradonačenik je pohvalio i namjeru da se i ove godine, uz odrasle, organizuje i takmičenje dječijih horova, a naročito saradnju sa tuzlanskim osnovnim školama koje dovode svoje učenike da gledaju i slušaju vrhunsku horsku muziku.