Na sjednici Organizacionog i Umjetničkog odbora održanoj 01. aprila 2022. godine, zbog globalne situacije i želje da Međunarodni horski šampionat “Lege Artis” Tuzla nastavi razvijati horsku muziku u daljem periodu doneseni su dalji zaključci a tiču se izmjena u pravilima i propozicijama za ovogodišnji horski šampionat.

Zaključci organizacionog odbora:

  • Međunarodni horski šampionat “Lege Artis” Tuzla, održat će se od 09-11 juna u koprodukciji sa BKC TK
  • Krajnji rok za prijavu svih horskih ansambala po kategorijama je 01. juni 2022. godine
  • HORSKI ANSAMBLI NE PLAĆAJU KOTIZACIJU ZA UČEŠĆE NA TAKMIČENJU BEZ OBZIRA U KOLIKO SE KATEGORIJA TAKMIČILI
  • Predviđene novčane nagrade za pobjednike kategorija i dobitnika GrandPrix-a neće biti dodjeljivane na ovogodišnjem horskom šampionatu
  • Kategorije i nastupi mimo takmičarskog dijela ostaju sastavni dio Međunarodnog horskog šampionata “Lege Artis” Tuzla
  • Dodjeljivat će se nagrade kako je predviđeno pravilima a u slučaju prijave manjeg broja ansambala moguća je promjena formata takmičenja na što Organizaciono odbor zadržava pravo promjene i adekvatnog obavještenja prema učesnicima.

Odluka Umjetničkog odbora:

  • U svim kategorijama dozvoljena je instrumentalna pratnja (klavir) ili perkusioni instrumenti, a program po slobodnom izboru, a u skladu sa nazivom kategorije.