PROPOZICIJE MEĐUNARODNOG HORSKOG ŠAMPIONATA “LEGEARTIS” TUZLA 2019

Međunarodni horski šampionat „LegeArtis“ 2019, održat će se od 06. 06 – 09. 06. 2019. godine u Tuzli, a po propozicijama, pravilima i poslovniku o radu žirija

Pravo učešća imaju svi amaterski horski i vokalni ansambli

Horovi i vokalni ansambli prijavljuju se za učešće na šampionatu isključivo putem online aplikacijskog obrasca koji se nalazi na službenoj stranici takmičenja

Krajnji rok za prijavu ansambala i horova je 27. 04. 2019. godine

Prijave pristigle nakon 27. 04. 2019, neće se uzeti u razmatranje

Umjetnički odbor šampionata sastavljen od dirigenata, kompozitora i muzičkih pedagoga će nakon pregledanih prijava i objaviti listu učesnika na Međunarodnom horskom šampionatu „LegeArtis“ 2019 najkasnije do 01. 05. 2019. godine.

Horski i vokalni ansambli se takmiče u četiri kategorije i to:

A   Dječiji horovi

   A1 JEDNOGLASNO PJEVANJE 7-10 min. programa (2/3 učesnika moraju imati manje od 16 godina) dozvoljena instrumentalna pratnja, jedna kompozicija mora biti a capella dvoglasna ili troglasna

   A2 VIŠEGLASNO PJEVANJE 10-12 min. programa (2/3 učesnika moraju imati manje od 16 godina) dozvoljena instrumentalna pratnja za samo jednu kompoziciju.

B    Ženski i Muški horovi 10-15 min. programa (ansambli preko 14 pjevača)

C    Vokalni ansambli (ansambli do 14 pjevača) 10 – 14 min. programa

D    Mješoviti horovi i Kamerni mješoviti horovi 16 – 20 min. programa

Vrijeme izvedbe podrazumijeva početak i kraj nastupa na sceni uključujući pauze između kompozicija

U  kategorijama (B C i D) dozvoljena je instrumentalna pratnja za samo jednu kompoziciju

U kategoriji A1  Takmičarski repertoar je po slobodnom izboru,

 

Kategorije A2, B, C, D – obavezno je izvesti:

  • Kompozciju iz perioda renesanse

Kategorije A1, A2, B, C, D – poželjno je izvesti:

  • Kompoziciju bosansko-hercegovačkog autora

TAKMIČENJE ZA GRAND PRIX KATEGORIJE „ZLATNA LIRA“ 2019

Tri ansambla sa najvećim brojem bodova (a minimalno 85.00 bodova) u okviru jedne kategorije (A2, B, C, D) u prvom dijelu takmičenja, takmiče se za GrandPrix kategorije „ZLATNA LIRA“, u tom slučaju na koncertu učesnika prije proglašenja, selektovani ansambli od strane žirija takmiče se u natpjevavanju sa po dvije kompozicije po slobodnom izboru (Obavezna je minimalno jedna nova kompozicija, koja nije izvedena u prvom dijelu takmičenja). U slučaju nedolaska na natpjevavnje, selektovani ansambl se diskvalifikuje i na njegovo mjesto dolazi ansambl po broju bodova najbliži njemu.

Žiri može odlučiti da se ne održi natpjevavanje za GrandPrix kategorije ukoliko smatra da niti jedan od horskih ansambala ne zaslužuje da se nadje u ovom dijelu takmičenja.

Žiri na licu mjesta većinom glasova donosi odluku o pobjedniku kategorije Šampionata.

Odluka žirija je konačna.

Za dirigente učesnike, a nakon natpjevavanja za GrandPrix i dodjele nagrada svake kategorije, Organizator priređuje sastanak – okrugli sto sa članovima žirija, na temu vođenja horskih ansambala i komentar nastupa

Nagrade

Horski ansambli se rangiraju prema osvojenom broju bodova i dodjeljuju im se nagrade kako slijedi:

0-49,99 bodova – DIPLOMA ZA UČEŠĆE

50-69,99 bodova – POHVALA

70- 79,99 bodova – TREĆA NAGRADA

80-89,99 bodova – DRUGA NAGRADA

90-100 bodova – PRVA NAGRADA

Organizacijski odbor na prijedlog žirija a u okviru svake kategorije, može dodjeliti i specijalne nagrade:

-Nagrada “Čestmir Mirko Dušek” za najboljeg dirigenta

-Nagrada za najbolje izvedeno horsko djelo bosansko-hercegovačkog kompozitora

-Nagrada za najbolje muzičko djelo iz domena sakralne/duhovne muzike

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo starog majstora

-Nagrada za najbolje izvedeno djelo kompozitora iz perioda romantizma

-Nagrada za najbolje izvedeno savremeno djelo

-Nagrada publike

– Žiri može dodijeliti i druge specijalne nagrade

-Organizacioni odbor će horu koji u prvom dijelu takmičenja osvoji najveći broj bodova od strane stručnog žirija, dodijeliti certifikat o besplatnom učešću na Međunarodnom horskom šampionatu „LegeArtis“ 2020.

Donacija za učešće

Za učešće na Šampionatu, horovi i ansambli uplaćuju donaciju za učešće.

Kotizacija/donacija se plaća u KM ili € (po horu/ansamblu):

Za horove učesnike horskog šampionata koji nisu iz Bosne i Hercegovine uplaćuje se donacija za učešće po ansamblu:

Kategorije (A1, A2, B, C, D)– 90 Eura

Za domaće horske ansamble donacija za učešće po ansamblu:

Kategorija (A1, A2, B, C, D)- 160 KM

Donaciju je potrebano uplatiti najkasnije 7 dana od objave selektovanih učesnika Međunarodnog horskog šamponata „Lege Artis“ Tuzla 2019

Donacija se uplaćuje na račun Gradskog Umjetničkog Društva „Lege Artis“ Tuzla broj: 3384402215232017, otvoren kod Unicreditbank dd, sa naznakom „Donacija za Internacionalni horski šampionat „LegeArtis“ 2020.

Inozemno plačanje: IBAN broj računa: BA393384404815323516, SWIFT: UNCRBA 22

Prilikom dolaska na takmičenje Organizacijskom odboru potrebno je predati potvrdu o izvršenoj uplati donacije za takmičenje i note takmičarskog programa u pet primjeraka.

Horovi koji su na Horskom šampionatu „LegeArtis“ 2018 dobili certifikat o besplatnom učešću isti su dužni predati u prostorije organizacionog odbora na ovjeru.

U slučaju otkazivanja učešća iznos takmičarske kotizacije se ne vraća ansamblu.

Organizator takmičenja za učesnike će obezbjediti:

Audio-video snimanje takmičenja
Programsku knjižicu u boji
Stručno usavršavanje dirigenata i pjevača tokom boravka uz izdavanje certifikata
Osvježenje za učesnike
Vodića za ansamble tokom takmičarskog dana
Turističko razgledavanje Grada
OpenAir nastupi u Gradu
Učešće na koncertima duhovne muzike

Smještaj

Za horske ansamble koji imaju potrebu prenoćiti u našem gradu, Organizator će u saradnji sa hotelijerima grada Tuzle ponuditi smještaj u nekoliko različitih hotela i pansiona u Gradu Tuzla po povoljnijoj cijeni.