Odlukom direktora Međunarodnog horskog šampionata “Lege Artis” Tuzla, rok za prijavu ansambala produžava se do 15. 05. 2023. godine.