Odlukom Umjetničkog odbora, sljedeći horski ansambli uzet će učešće na 4. Međunarodnom horskom šampionatu “Lege Artis” Tuzla 2019

 • Dječji zbor “Osječki zumbići”, Osijek, Hrvatska
 • Mladinski pevski zbor OŠ Karla-Destovnika Kajuha Šoštanj, Šoštanj, Slovenija
 • Pražská kantiléna, Prag, Češka Republika
 • Women choir Lilith, Ptuj, Slovenija
 • Oktet Arion, Ljutomer, Slovenija
 • Ženski pevski zbor Korona, Dobrna, Slovenija
 • Vocal group Lilith, Ptuj, Slovenija
 • Vokalni ansambl “Lira”, Staro Petrovo Selo, Hrvatska
 • Vokalni ansambl “Mušket”, Novi Sad, Srbija
 • Vokalni sastav Ad astra, Slavonski Brod, Hrvatska
 • Akademski pevski zbor Risto Savin, Žalec, Slovenija
 • Akademski zbor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Concordia discors, Zagreb, Hrvatska
 • Coro UNAB, Bucaramanga, Kolumbija
 • Ipavska Chamber Choir, Vipava, Slovenija
 • Kamerni hor “Emanuil”, Srbija
 • Leövey Klára Secondary School Choir, Budimpešta, Mađarska
 • Mešani pevski zbor Tabor, Tabor, Slovenija
 • Mešoviti hor Kulturno-umetničkog društva “Svetozar Marković”, Novi Sad, Srbija
 • Mješoviti hor JU Muzičke škole “Vlado Milošević, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Mješoviti pjevački zbor Gimpl, Ravna Gora, Hrvatska
 • Srpsko pevačko društvo u Rumi, Ruma, Srbija
 • Ženski hor Srednje muzičke škole Zenica, Bosna i Hercegovina